09.pro.2021 - Održana 125. sjednica Upravnog odbora UDRUGE
    U utorak, 07. prosinca 2021. godine putem ZOOM aplikacije održana je 125. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ. Članovi Upravnog odbora su prokomentirali sve teme prema pripremljenom i usvojenom Dnevnom redu.
    05.stu.2021 - Održana 124. sjednica Upravnog odbora UDRUGE
    U srijedu, 20. listopšada 2021. u sklopu Savjetovanja upravitelja, održana je 124. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ u Hotelu Padova, na Rabu. Članovi Upravnog odbora su prokomentirali sve teme prema pripremljenom i usvojenom Dnevnom redu.
    Neke od tema su bile Skupština planirana za dan kasnije, 21.10.2021., Financijski izvještaji, Revidiranje članova stručnih i upravnih odbora te Prijem novih članova u UDRUGU.