VIŠE OD 20 GODINA UDRUGE

Prije 25 godina u Osijeku je osnovana UDRUGA UPRAVITELJ. Za sve one koji su se ozbiljnije bavili bilo kojim vidom upravljanja zgradama bila je to svojevrsna prekretnica jer se krenulo ka standardizaciji i uređivanju kompleksnih procesa i odnosa. Bilo je važno udružiti se i staviti na kup znanja i iskustva, definirati smjernice zajedničkog rasta i razvoja struke. Već tada, u Osijeku, osnivači Udruge bili su svjesni snage koju su dobili i koju će dobivati iz ovog zajedništva. I zaista, kako se pridruživao koji novi član, tako je rasla i širila se snaga i relevantnost Udruge. Suradnja, razmjena i uzajamnost temelj su uspjeha ove zajednice jer se od prvog dana nesebično dijeli i pridonosi. Danas je posao upravitelja strukturiran kroz mnoge potpuno nove poslovne aspekte. To je sad već prilično kompleksan servis usmjeren na ostvarivanje sve zahtjevnijih rezultata i sve veća očekivanja građana. Udruga je svojim radom i angažmanom svih godina intenzivno pridonosila postavljanju i dosezanju najviših standarda upravljanja stambenim zgradama. Razvijajući struku i šireći svoj utjecaj, ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj regiji, UDRUGA UPRAVITELJ izgradila je ugled i postala relevantno centralno mjesto za sve teme vezane uz upravljanje zgradama. 
 

O UDRUZI
Iako je od donošenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima prošlo puno godina (od 1996.), praksa pokazuje kako se suvlasnici, njihovi predstavnici, ali i upravitelji stambenih zgrada i danas susreću s nizom problema.
No neki od upravitelja su, već na samom početku uspostavljanja novog načina vlasništva,  ocijenili da je riječ o složenom i odgovornom poslu. Jer dojučerašnji nositelji stanarskog prava su postali (su)vlasnici stanova i zgrada, što je donosilo niz pogodnosti ali i obveza. Upravo je to i bio jedan od glavnih poticaja osnivanja Udruge Upravitelj koja je registrirana od strane DRŽAVNOG RAVNATELJSTVA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU (klasa: UP/I-230-02/99-01/496, Ur.broj: 515-02-02/7-99-2, Zagreb 23.prosinca 1999. godine).

Zahvaljujući dobroj organizaciji Udruga danas okuplja najveći broj upravitelja iz cijele Hrvatske, a sa zadovoljstvom će prihvatiti i sve nove članove. Višegodišnje je iskustvo pokazalo da ovakav način funkcioniranja ima brojne prednosti i u mnogome olakšava rad upraviteljima, bez obzira djeluju li oni u manjim sredinama ili većim gradovima (Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka…) jer problemi su uglavnom isti. Tako se i dalje javlja pitanje kako što bolje educirati suvlasnike, poboljšati naplatu pričuve, osigurati kvalitetno izvođenje radova, hitnih popravaka…
Iz tog razloga UDRUGA UPRAVITELJ za svoje članove organizira brojna savjetovanja, radionice ili skupštine. Iako se na takvim susretima redovito obrađuju zanimljive teme iz područja upravljanja nekretninama, zakonskim regulativama… oni su ujedno prilika i za što bolje međusobno upoznavanje i razmjenu iskustava.

STALNO OTVORENA VRATA ZA ČLANOVE UDRUGE - svim članovima na raspolaganju su prostorije UDRUGE bilo da se radi o konzultacijama, održavanju sastanaka,  korištenju opreme, uredskog materijala i slično, a sve u svrhu unapređenja rada UDRUGE.
 
VAŽNA NAPOMENA vezano za pružanje pomoći i odgovore na pitanja
Imajući u vidu način organizacije i rada UDRUGE UPRAVITELJ ista je u mogućnosti određenu podršku pružiti samo za upravitelje koji su članovi UDRUGE UPRAVITELJ.
Svi ostali zainteresirani za problematiku upravljanja zgradama upućuju se da kontaktiraju ostala udruženja (stanara, suvlasnika, neregistriranih upravitelja i sl.), odnosno nadležne institucije (upravne odjele za stambene poslove JLS, pa sve do nadležnih ministarstava).
S tim u svezi napominje se da UDRUGA UPRAVITELJ nema zaposlenih djelatnika, već organizacijsko-stručne poslove po ugovoru obavlja odabrana tvrtka, to nije u mogućnosti komunicirati niti pružiti odgovore nečlanovima Udruge (pojedincima, suvlasnicima, predstavnicima zgrada kao niti drugim zainteresiranima). 
 
 
Stručne službe UDRUGE nalaze se na adresi:

Remetinečka cesta 7a, 10020 Zagreb
Tel: 01/ 6599 509
Faks: 01/ 6599 513
MB 1484133
OIB 97959866440