Redovni članovi UDRUGE UPRAVITELJ
  
 1. 3. MAJ STM d.o.o., Rijeka
 2. AMBIJENT d.o.o., Sinj
 3. AV VL.VLADO HORVAT, Sisak
 4. BIRO-STAN UPRAVLJANJE d.o.o., Šibenik
 5. BMD d.o.o., Sesvete
 6. BOŠANA d.o.o., Biograd na Moru
 7. CASTRUM PULA 97 d.o.o., Pula
 8. CONDITA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA d.o.o., Strmec Samoborski
 9. CORRIGO d.o.o., Makarska
 10. DIREKCIJA ZA STANOVANJE d.o.o., Split
 11. DOMAR d.o.o., Osijek
 12. DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik
 13. DONUM, OBRT ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA, Zagreb
 14. ĐURO ĐAKOVIĆ STAN d.o.o., Slavonski Brod
 15. EKI-INŽINJERING d.o.o., Pula
 16. EUROLAND d.o.o., Čakovec
 17. GACKA d.o.o. za komunalne djelatnosti, gospodarenje rijekom Gackom i turistička agencija, Otočac
 18. GAP ELEMENT d.o.o., Zagreb
 19. GP STANORAD d.o.o., Čakovec
 20. GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o., Zagreb
 21. GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO d.o.o., Velika Gorica
 22. GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO d.o.o., Sisak
 23. GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb
 24. GREKO d.o.o., Križevci
 25. HB STAN d.o.o., Crikvenica
 26. INKASATOR d.o.o., Karlovac
 27. JAVNA USTANOVA "GRADSKI STANOVI", Varaždin
 28. KANY d.o.o., Pula
 29. KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.Gospić
 30. KOMUNALAC d.o.o. Korenica, Korenica
 31. KOMUNALAC d.o.o., Petrinja
 32. KOMUNALAC d.o.o., Samobor
 33. KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., Požega
 34. KOMUNALNO-ZABOK d.o.o., Zabok
 35. KOMUŠĆAK d.o.o., Opatija
 36. KRAKOM d.o.o., Krapina
 37. LABIN-STAN d.o.o., Labin
 38. LUKOM d.o.o., Ludbreg
 39. LIND-GRAD d.o.o., Zagreb
 40. M - UPRAVLJANJE d.o.o., otok Krk
 41. MAKSIMUS d.o.o., Zagreb
 42. MEGAKOP d.o.o., Rijeka
 43. MONEL d.o.o., Zagreb
 44. NAŠIČKI PARK d.o.o., Našice
 45. NEAPOLIS d.o.o., Novigrad
 46. NOVI DANI d.o.o., Split
 47. ORDINO GARDEN - ZAJEDNIČKI USLUŽNI OBRT, Umag
 48. PAZIN d.o.o., Pazin 
 49. PETRAČIĆ - PROJEKT d.o.o., Karlovac
 50. PLZET d.o.o., Buzet
 51. POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o., Virovitica
 52. PRVA NEKRETNINA d.o.o., Našice
 53. R.B.S. d.o.o., Crikvenica
 54. RIJEKA STAN d.o.o., Rijeka
 55. RONA TRADE d.o.o., Opatija
 56. RUBINI d.o.o., Rovinj
 57. RUMAT d.o.o., Rijeka
 58. SISAK-STAN d.o.o., Sisak 
 59. SLATINA KOM d.o.o., Slatina
 60. STAMBENI INŽENJERING d.o.o., Pula
 61. STAMBENI KUTAK d.o.o., Zagreb
 62. STAMBENI PULS d.o.o., Sisak
 63. STAMBENI SERVIS CENTAROPREMA d.o.o., Rijeka
 64. STAMBENI ZG d.o.o., Zagreb
 65. STAMBENO GOSPODARSTVO MAKARSKA d.o.o., Makarska
 66. STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER d.o.o., Zadar
 67. STAMBENO GOSPODARSTVO d.o.o., Duga Resa
 68. STAMBENO KOMUNALNO d.o.o., Šibenik
 69. STAN d.o.o., Poreč
 70. STANAR - OBRT ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE, Vinkovci
 71. STANDARD ODRŽAVANJE, Zagreb
 72. STANOUPRAVA d.o.o., Beli Manastir
 73. STANO-UPRAVA d.o.o., Split
 74. S VAMA - OBRT ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA, Biograd na Moru
 75. TEHNOPLAST d.o.o., Split
 76. TEHNOSTAN d.o.o., Vukovar
 77. TFK UPRAVLJANJE d.o.o., Zagreb
 78. ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., Pula
 79. UNIVERZAL d.o.o., Đakovo
 80. UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o., Zagreb
 81. UPRAVITELJ KNIN d.o.o., Knin
 82. VITABEL d.o.o., Opatija
 83. VMD SERVIS d.o.o., Zagreb
 84. ZADAR-STAN d.o.o., Zadar
 85. ZAGREB ZGRADE d.o.o., Zagreb
 86. ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o., Osijek
 87. ZTB STAN d.o.o., Varaždin

Kandidati za prijem u članostvo UDRUGE UPRAVITELJ


Počasni članovi UDRUGE UPRAVITELJ
 1. LIBUSOFT CICOM d.o.o., Zagreb, primljen 19.10.2000.
 2. Stjepan Črnjak, dipl.ing, primljen 08.05.2008.
 3. Prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, primljen 08.05.2008.
 4. STANOUPRAVA d.o.o., Bihać, primljen 02.10.2009.
 5. Damir Kontrec, dipl.iur., primljen 25.04.2013. 
 6. Ana-Marija Končić, primljena 25.04.2013. 
 7. Prof.dr.sc. Tatjana Josipović
 8. Doc.dr.sc. Maja Marija Nahod
 9. Dr.sc. Teodor Antić