Redovni članovi UDRUGE UPRAVITELJ
  
 1. 3. MAJ STM d.o.o., Rijeka
 2. AMBIJENT d.o.o., Sinj
 3. AV VL.VLADO HORVAT, Sisak
 4. BIRO-STAN UPRAVLJANJE d.o.o., Šibenik
 5. BMD d.o.o., Sesvete
 6. BOŠANA d.o.o., Biograd na Moru
 7. CASTRUM PULA 97 d.o.o., Pula
 8. CONDITA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA d.o.o., Strmec Samoborski
 9. CORRIGO d.o.o., Makarska
 10. DIREKCIJA ZA STANOVANJE d.o.o., Split
 11. DOMAR d.o.o., Osijek
 12. DOMOUPRAVA DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik
 13. DONUM, OBRT ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA, Zagreb
 14. ĐURO ĐAKOVIĆ STAN d.o.o., Slavonski Brod
 15. EKI-INŽINJERING d.o.o., Pula
 16. EUROLAND d.o.o., Čakovec
 17. GACKA d.o.o. za komunalne djelatnosti, gospodarenje rijekom Gackom i turistička agencija, Otočac
 18. GAP ELEMENT d.o.o., Zagreb
 19. GP STANORAD d.o.o., Čakovec
 20. GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o., Zagreb
 21. GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO d.o.o., Velika Gorica
 22. GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO d.o.o., Sisak
 23. GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb
 24. GREKO d.o.o., Križevci
 25. HB STAN d.o.o., Crikvenica
 26. INKASATOR d.o.o., Karlovac
 27. JAVNA USTANOVA "GRADSKI STANOVI", Varaždin
 28. KANY d.o.o., Pula
 29. KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o.Gospić
 30. KOMUNALAC d.o.o. Korenica, Korenica
 31. KOMUNALAC d.o.o., Petrinja
 32. KOMUNALAC d.o.o., Samobor
 33. KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., Požega
 34. KOMUNALNO-ZABOK d.o.o., Zabok
 35. KOMUŠĆAK d.o.o., Opatija
 36. KRAKOM d.o.o., Krapina
 37. LABIN-STAN d.o.o., Labin
 38. LUKOM d.o.o., Ludbreg
 39. LIND-GRAD d.o.o., Zagreb
 40. M - UPRAVLJANJE d.o.o., otok Krk
 41. MAKSIMUS d.o.o., Zagreb
 42. M.B. OBJEKTI d.o.o. Zagreb
 43. MEGAKOP d.o.o., Rijeka
 44. MONEL d.o.o., Zagreb
 45. NAŠIČKI PARK d.o.o., Našice
 46. NEAPOLIS d.o.o., Novigrad
 47. NOVI DANI d.o.o., Split
 48. ORDINO GARDEN - ZAJEDNIČKI USLUŽNI OBRT, Umag
 49. PAZIN d.o.o., Pazin 
 50. PETRAČIĆ - PROJEKT d.o.o., Karlovac
 51. PLZET d.o.o., Buzet
 52. POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o., Virovitica
 53. PRVA NEKRETNINA d.o.o., Našice
 54. R.B.S. d.o.o., Crikvenica
 55. RIJEKA STAN d.o.o., Rijeka
 56. RONA TRADE d.o.o., Opatija
 57. RUBINI d.o.o., Rovinj
 58. RUMAT d.o.o., Rijeka
 59. SISAK-STAN d.o.o., Sisak 
 60. SLATINA KOM d.o.o., Slatina
 61. STAMBENI INŽENJERING d.o.o., Pula
 62. STAMBENI KUTAK d.o.o., Zagreb
 63. STAMBENI PULS d.o.o., Sisak
 64. STAMBENI SERVIS CENTAROPREMA d.o.o., Rijeka
 65. STAMBENI ZG d.o.o., Zagreb
 66. STAMBENO GOSPODARSTVO MAKARSKA d.o.o., Makarska
 67. STAMBENO GOSPODARSTVO TANKER d.o.o., Zadar
 68. STAMBENO GOSPODARSTVO d.o.o., Duga Resa
 69. STAMBENO KOMUNALNO d.o.o., Šibenik
 70. STAN d.o.o., Poreč
 71. STANAR - OBRT ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE, Vinkovci
 72. STANDARD ODRŽAVANJE, Zagreb
 73. STANOUPRAVA d.o.o., Beli Manastir
 74. STANO-UPRAVA d.o.o., Split
 75. S VAMA - OBRT ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA, Biograd na Moru
 76. TEHNOPLAST d.o.o., Split
 77. TEHNOSTAN d.o.o., Vukovar
 78. TFK UPRAVLJANJE d.o.o., Zagreb
 79. ULJANIK UPRAVLJANJE STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA d.o.o., Pula
 80. UNIVERZAL d.o.o., Đakovo
 81. UPRAVITELJ GRADNJA d.o.o., Zagreb
 82. UPRAVITELJ KNIN d.o.o., Knin
 83. VITABEL d.o.o., Opatija
 84. VMD SERVIS d.o.o., Zagreb
 85. ZADAR-STAN d.o.o., Zadar
 86. ZAGREB ZGRADE d.o.o., Zagreb
 87. ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o., Osijek
 88. ZTB STAN d.o.o., Varaždin

Kandidati za prijem u članostvo UDRUGE UPRAVITELJ


Počasni članovi UDRUGE UPRAVITELJ
 1. LIBUSOFT CICOM d.o.o., Zagreb, primljen 19.10.2000.
 2. Stjepan Črnjak, dipl.ing, primljen 08.05.2008.
 3. Prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, primljen 08.05.2008.
 4. STANOUPRAVA d.o.o., Bihać, primljen 02.10.2009.
 5. Damir Kontrec, dipl.iur., primljen 25.04.2013. 
 6. Ana-Marija Končić, primljena 25.04.2013.