Cilj UDRUGE je da potiče, pomaže i razvija djelatnost upravljanja nekretninama.

Navedeni cilj UDRUGA ostvaruje slijedećim djelatnostima (članak 6. Statuta):
 
  • okupljanje upravitelja koji obavljaju djelatnost upravljanja
  • promicanje i unapređivanje djelatnosti upravljanja
  • organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problemima iz djelatnosti upravljanja i održavanja zgrada
  • strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova
  • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge
  • izdavanje stručnog časopisa sukladno zakonu
  • izrada i utvrđivanje minimalnih standarda upravljanja
  • obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom