​Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (28)

Pula 19.-20. travnja 2023.
 
1. Očitovanje Ministarstva pravosuđa i uprave na neovlaštenu uzurpaciju i oštećenje djela stambene zgrade
2. Novi natječaj za obnovu višestambenih zgrada - odgovor Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
4. 3. Presuda trgovačkog suda u Osijeku kojom se odbija zahtjev tužitelja za isplatu po polici osiguranja zgrade
5. Mišljenje ministarstva i presuda Županijskog suda u Rijeci u vezi zastare plaćanja pričuve
6. Presuda Općinskog suda u Splitu kojom se  djelomično održava na snazi platni nalog koji je sadržan u rješenju o ovrsi radi plaćanja
    pričuve
7. Presuda Općinskog suda u Splitu kojom se održava na snazi platni nalog koji je sadržan u rješenju o ovrsi radi plaćanja pričuve
8. Presuda Trgovačkog suda u Zadru - promašena pasivna legitimacija
9. Presuda Županijskog suda u Dubrovniku - otvaranje zajedničkog računa zgrade od strane upravitelja
 


​Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (27)

Makarska 11.-13. svibnja 2022.
 
1. Obavijest OIV vezano na podešavanje zajedničkih antenskih sustava za prijam televizijskih programa
2. Odgovor AZOP-a na upit odnosan na obradu osobnih podataka od strane upravitelja
3. Rješenje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na prigovora Korisnika Upravitelja zgrade na postupanje
    FZOEU u postupku donošenja odluke o u tvrđenoj nepravilnosti
4. Rješenje Županijskog suda u Karlovcu, Stalna služba u Gospiću kojim se prihvaća žalba ovršenika i preinačuje rješenje
    Općinskog suda u Splitu
5. Presuda Općinskog suda u Splitu kojom se održava na snazi platni nalog koji je sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne
    isprave donesenom od javnog bilježnika iz Solina
6. Rješenje Općinskog suda u Splitu kojim se odbacuje prigovor ovršenika protiv rješenja o ovrsi
7. Presuda Trgovačkog suda u Splitu kojom se ukida platni nalog koji je sadržan u rješenju o ovrsi
8. Presuda Općinskog suda u Splitu kojom se održava na snazi platni nalog koji je sadržan u rješenju o ovrsi koje je donio javni
    bilježnik iz Solina
9. Presuda Općinskog suda u Splitu kojom se održava na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika iz Splita.
 

​Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (26)

Rab, 20.-23. listopad 2021.
 
1. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju članka 29. stavak 1. i 30. stavak 2. Zakona o energetskoj učinkovitosti
2. Presuda u korist suvlasnika zgrade radi neplaćanja pričuve pojedinca
3. Rješenje o zabilježbi ovrhe
4. Primjer iz prakse; Izvođenje radova u slučaju kada suvlasnik ne dopušta ulazak u svoj stan
5. Rješenje Županijskog suda u Osijeku kojim se uvažava žalba upravitelja protiv rješenja Općinskog suda u Rijeci
6. Presuda Općinskog suda u Rijeci u korist upravitelja radi nepodmirene pričuve
7. Presuda Visokog trgovačkog suda u korist suvlasnika radi nepodmirene pričuve
8. Presuda o ukidanju platnog naloga sadržana u rješenju o ovrsi
9. Tužba i prijedlog za određivanje privremene mjere te presuda i rješenje radi izvođenja popravka u stanu, kod suvlasnika koji
    ne dozvoljava ulazak u isti
 

​Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (25)

Vodice, 21.-24. listopad 2020.
 
1. Rješenje Županijskog suda u Varaždinu o prihvaćanju žalbe tužitelja vezane uz zahtjev za isplatu tražbine po osnovi zajedničke pričuve - primjer iz Splita, svibanj 2019.
2. Presuda i rješenje Županijskog suda u Zagrebu o odbijanju zahtjeva za proglašenje nedopuštene ovrhe - primjer iz Splita, travanj 2019.
3. Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske o odbacivanju revizije tuženika Geoprojekt d.d. kao nedopuštene - primjer iz Splita, kolovoz 2019
4. Presuda Općinskog suda u Splitu o isplati ovrhe prema rješenju o ovrsi sredstava zajedničke pričuve- primjer iz Splita, listopad 2019.
 


​Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (24)

Hvar, 24.-27. travanj 2019.
 1. Rješenje Županijskog suda u Zagrebu kojim se potvrđuje presuda Općinskog suda u Splitu u vezi odbijanja žalbe ovršenika po osnovi zastare potraživanja - primjer iz Splita, listopad 2018. (1/1-2)
 2. Odluka Ustavnog suda RH kojom se pobija presuda Trgovačkog suda u Zadru i Visokog trgovačkog suda RH u vezi aktivne legitimacije u postupku prisilne naplate pričuve- primjer iz Zadra, ožujak 2019. (2/1-5)
 3. Skupa zamjena bojlera - portal Vijesti.hr, travanj 2019. (3/1-2)
 4. Istina o ugradnji dizala financiranih iz EU fondova - portal Jutarnji list, siječanj 2019.
 5. Presuda Županijskog suda u Slavonskom Brodu kojom se odbija žalba suvlasnice na presudu Općinskog suda u Splitu u vezi pogrešne primjene materijalnog prava, primjer iz Splita, listopad 2017 (5/1-3)
 6. Presuda Županijskog suda u Osijeku kojom se potvrđuje presuda Općinskog suda u Šibeniku vezano za predaju zgrade na upravljanje drugom upravitelju, primjer iz Šibenika, travanj 2018. (6/1-13)
 7. Primjer Prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja nad imovinom potrošača, primjer iz Rijeka, ožujak 2019. (7/1-5)
 8. Rješenje Vrhovnog suda RH kojom se potvrđuju presude Županijskog i Općinskog suda vezano uz neisplatu troškova sanacije krovišta na zgradi, primjer iz Splita, prosinac 2018. (8/1-22)


​Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (23)

Zadar, 18.-21. travanj 2018.
 
 1. Privremeno rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka kojim se predstavnicima suvlasnika zabranjuje obrada osobnih podataka suvlasnika stambene zgrade video nadzornim susta­vom- primjer iz Splita, veljača 2018. (1/1-8)
 2. Rješenje MUP-a (inspektorata unutarnjih poslova) kojim se upravitelju nalaže poduzimanje mjera zaštite od požara na starijim zgradama - primjer iz Splita, ožujak 2018. (2/1-3
 3. Presuda Vrhovnog suda kojom se preinačuju presude županijskih sudova (Varaždin, Novi Marof) u vezi isključenja iz suvlasničke zajednice - primjer iz Varaždina, travanj 2008. (3/1-4)
 4. Uspješno upravljanje projektima energetske obnove višestambenih zgrada sufinanciranih iz EU fondova, prezentacija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, listopad 2017. (4/1-9)
 5. Od oranice do zgrade u zemljišnim knjigama u postupku povezivanja ZK i KPU, Đakovo, ožujak 2018. (5/1-23)
 6. DRŽAVA NE ODUSTAJE: Unatoč dokazima da su razdjelnici neisplativi, svi će ih morati ugraditi, Novi list, siječanj 2018. (6/1-2)
 7. Ugradnja dizala do daljnjeg bez sufinanciranja iz EU fondova, N1, ožujak 2018. (7/1-1)
 8. Presuda Visokog trgovačkog suda u Zagrebu - Aktivna legitimacija upraviteljau postupku prisilne naplate, primjer iz Zadra, studeni 2011. (8/1-10
 9. MOŽE LI SE IZBJEĆI EU DIREKTIVU? Novi bojleri obvezni, izmjena i do 16 tisuća kuna, Novi list, veljača 2018. (9/1-2)
 10. Presuda Županijskog suda u Splitu kojom se odbija žalba suvlasnika na presudu Općinskog suda radi isplate s osnova izvršenih radova na popravku zajedničkih dijelova zgrade (10/1-3
 11. Primjer godišnjeg obračuna sredstava zgrade, Zagreb, ožujak 2017. (11/1-1)


​Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (22)

Mali Lošinj, 26.-29. travanj 2017.
 
 1. Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u kojem se potvrđuje da građevinska dozvola nije potrebna za ugradnju, odnosno spuštanje dizala unutar zgrade - primjer iz Splita, veljača 2017. (1/1-3)
 2. Presuda Općinskog suda u Splitu u vezi upravljanja i održavanja zgrada u korist upravitelja - uklanjanje vodovodnog priključka - primjer iz Splita, studeni 2015. (2/1-6)
 3. Rješenje Županijskog suda u Rijeci kojim se potvrđuje rješenje Općinskog suda u Rijeci - ovrha na nekretnini radi naplate pričuve - primjer iz Rijeke, srpanj 2016. (3/1-12)
 4. Presuda Prekršajnog suda u Splitu kojom se upravitelj i odgovorna osoba oslobađaju optužbe za prekršaj prema Zakonu o zaštiti od požara - primjer iz Splita, rujan 2016. (4/1-5)
 5. Mišljenje Porezne uprave o zakupu zajedničkih prostorija i oporezivanju - materijal za Pravnu radionicu, siječanj 2012. (5/1-3)
 6. Rješenje Agencije za zaštitu osobnih podataka - objava popisa dužnika stambene pričuve na oglasnoj ploči zgrade - primjer iz Splita, prosinac 2016. (6/1-3)
 7. Primjedba upravitelja na posljednji Poziv na dostavu projektnih prijedloga za energetsku obnovu zgrada - primjer iz Splita, prosinac 2016. (7/1-2)
 8. Postavljanje video nadzornog sustava u stambenoj zgradi - primjer iz Splita, veljača 2017. (8/1-1)
 9. Rješenje Vrhovnog suda RH - razvrgnuće suvlasničke zajednice/veza etažiranje - siječanj 2014. (9/1-6)
 10. Rješenje Županijskog suda kojim se prihvaća žalba predlagatelja osiguranja za određivanje privremene mjere vezano za označavanje tražbine - primjer iz Splita, studeni 2010. (10/1-2)
 11. Presuda Županijskog suda u Splitu kojom se potvrđuje presuda Općinskog suda koja održava na snazi rješenje o ovrsi nad fiducijalnim vlasnikom nekretnine radi plaćanja pričuve - primjer iz Slavonskog Broda, srpanj 2013. (11/1-7)
 12. Naplata zajedničke potrošnje električne energije u zgradama - prilog za raspravu na Pravnoj radionici - primjedba iz Splita, prosinac 2016. (12/1-2)
 13. Izgleda da razdjelnici nisu potpuno besmisleni: Stanari primijenili „slovenski model“ i - uštedjeli, Novi list, siječanj 2017. (13/1-4)
 14. Što očekujemo od studije isplativosti ugradnje razdjelnika? web stranica Udruge za zaštitu potrošača „Razdjelnici topline“, ožujak 2017, (14/1-4)
 15. Energetska obnova višestambenih zgrada - koraci nakon prijave na Javni poziv, materijali FZOEU, ožujak 2017. (15/1-15)


Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (21)

Poreč, 20.-23. travanj 2016.
 
 1. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Uprave za inspekcijske poslove) kojim se naređuje suvlasnicima izvršenje hitne sanacije nakon što ista nije izvršena po usmenom rješenju - primjer iz Splita, travanj 2011. (1/1-5)
 2. Presuda Županijskog suda u Čakovcu kojom se odbija žalba suvlasnika na presudu Općinskog suda vezano za prijeboj potraživanja i nameće se obveza plaćanja pričuve po Rješenju - primjer iz Dubrovnika, travanj, 2010. (2/1-7)
 3. Presuda Županijskog suda u Dubrovniku kojom se pobija presuda Općinskog suda vezano za utvrđivanje obveze plaćanja pričuve prema utvrđenoj površini nekretnine - primjer iz Dubrovnika, veljača 2013. (3/1-9)
 4. Kaos oko grijanja s razdjelnicima - Dnevnik.hr, listopad 2015. (4/1-5)
 5. Afera razdjelnici - Ovako se to radi u ostalim zemljama Unije, Dnevnik.hr, ožujak 2016. (5/1-3)
 6. Iskustva s razdjelnicima potrošnje toplinske energije, www.udruga-stanara.hr, ožujak 2011. (6/1-1)
 7. Presuda Županijskog suda u Splitu kojom se odbija žalba suvlasnice na presudu Općinskog suda vezano za isplatu troška izvršenih radova uređenja prozora, primjer iz Splita, rujan 2007. (7/1-3)
 8. Smjernice za sastavljanje i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, mr.sc. Katica Burian, travanj 2016. (8/1-8)
 9. Pismo namjere Građevinskog fakulteta i obrazac Suglasnosti upravitelja za korištenje podataka u znanstveno istraživačke svrhe, Građevinski fakultet, siječanj 2016. (9/1-2)
 10. Presuda Trgovačkog suda u Zadru kojom se pravnim osobama nalaže plaćanje dimnjačarske usluge dok je za ostale tuženike nastupila zastara, primjer iz Zadra, listopad 2014. (10/1-3)
 11. Rješenje Općinskog suda u Zadru kojim se određuje osiguranje uknjižbom založnog prava u korist predlagatelja osiguranja, primjer iz Zadra, veljača 2016. (11/1-3)
 12. Presuda Županijskog suda u Zagrebu kojom se odbija kao neosnovana žalba ovršenice vezano za obvezu plaćanja pričuve iako nije potpisala međuvlasnički ugovor, primjer iz Zagreba, studeni 2015. (12/1-4)
 13. Presuda Županijskog suda u Zadru kojom se odbija žalba tužitelja za izvršenu dimnjačarsku uslugu radi nepoštivanja odredaba međuvlasničkog ugovora, primjer iz Zadra, kolovoz 2013. (13/1-8)
 14. Rješenje Županijskog suda u Splitu kojim se ukida pobijano rješenje Općinskog suda vezano za odbijanje prijedloga ovrhovoditelja za podnošenje prokaznog popisa imovine ovršenika, primjer iz Splita, srpanj 2007. (14/1-3)
 15. Presuda Vrhovnog suda RH kojom se odbija tužbeni zahtjev za isplatom štete do koje je došlo u svezi sa izvođenjem radova, primjer iz Splita, kolovoz 2008. (15/1-3)
 16. Primjer ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade (KLJUČ U RUKE), primjer iz Splita, 2015. (16/1-9)
 17. Primjer ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade (GRAĐEVINSKA KNJIGA), primjer iz Splita, 2015. (17/1-9)
 18. Primjer ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade-obnova ovojnice zgrade, primjer iz Rijeke, 2015. (18/1-6)
 19. Primjer ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade-sanacija pročelja-fasade i ravnog krova, primjer iz Sesveta, 2015. (19/1-6)
 20. Primjer ugovora o izvođenju radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade-rekonstrukcija zidova pročelja, vanjske stolarije, stropa, primjer iz Čakovca, 2015. (20/1-8)
 21. Sažetak studentskog seminarskog rada „Dva lica grada-Zagreb i metropole svijeta“, Kristijan Škoc, suautor rada i istaknuti student Građevinskog fakulteta, sudionik Savjetovanja Poreč 2016.

Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (20)

Brač, 22.-25. travanj 2015.
 
 1.  Presuda Županijskog suda u Splitu kojom se odbija kao neosnovana žalba banke za plaćanje pričuve gdje ističe da je plaćanje doprinosa zajedničke pričuve vezano za korištenje a ne za fiducijalno vlasništvo nekretnine - primjer iz Slavonskog Broda, siječanj 2015. (1/1-7)
 2. Zakon o energetskoj učinkovitosti - izvadak termini i članci gdje se spominju upravitelji, NN 127/14 listopad 2014. (2/1-8)
 3. Presuda Županijskog suda u Splitu kojom se odbija neosnovana žalba ovršenice protiv rješenja o ovrsi Općinskog suda u Splitu - primjer iz Splita, kolovoz 2014. (1/1-2)
 4. Presuda Općinskog  suda u Splitu kojom se uskraćuje Stano-pravi d.o.o. Split pravo zastupanja tuženika u parničnom postupku  - primjer iz Splita, rujan 2014. (1/1-2)
 5. FZOEU Javni natječaj (ENU-18/2015) za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada - siječanj, 2015. (5/1-7)
 6. Presuda Županijskog suda u Splitu kojom se djelomično uvažava kao osnovana, a djelomično odbija kao neosnovana žalba tuženika  protiv presude Općinskog suda u Splitu - primjer iz Splita, kolovoz 2014. (1/1-3)
 7. Presuda Općinskog suda u Splitu kojim se odbija tužbeni zahtjev tužitelja - primjer iz Splita, kolovoz 2014. (1/1-9)
 8. Vijeće Udruženja upravljanja zgradama HGK i odgovori na pitanja sa Okruglog stola održanog 18. studenog 2014. (8/1-5)
 9. Obnova pročelja višestambenih zgrada na području Grada Rijeke - od zahtjeva do suglasnosti, primjer iz Rijeke siječanj 2014. do ožujka 2015. (9/1-6)
 10. Energetsko certificiranje zgrada (10/1-2)
 11. Hrvatska udruga proizvođača toplinsko-fasadnih sustava - Smjernice za izradu ETICS sustava (11/1-6)

Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (19)


Crikvenica, 23.-26. travanj 2014.
 1. Odluka Ustavnog suda  kojom se odbija žalba upravitelja na presudu županijskog suda vezano za sanaciju neprohodne ravne krovne terase - primjer iz Splita, siječanj 2014. (1/1-11)
 2. Presuda Županijskog suda u Splitu kojom se odbija kao neosnovana žalba suvlasnika i nameće obveza plaćanja pričuve - primjer iz Splita, prosinac 2013. (2/1-2)
 3. Presuda Visokog upravnog suda RH kojom se poništava rješenje MUP-a u upravnom postupku iz područja zaštite od požara - primjer iz Splita, listopad 2013. (3/1-3)
 4. Rješenje Županijskog suda u Splitu kojim se ukida presuda Općinskog suda u Splitu vezano za teret dokazivanja podmirenja duga - primjer iz Splita, studeni 2013. (4/1-2)
 5. Presuda i rješenje Visokog trgovačkog suda RH kojom se preinačuje presuda i rješenje Trgovačkog suda u Splitu vezano za promašenu pasivnu legitimaciju i odgovornost upravitelja - primjer iz Splita, rujan 2013 (5/1-3)
 6. Rješenje Županijskog suda u Dubrovniku kojim se ukida prvostupanjska presuda i nameće obveza plaćanja pričuve prinudnom upravitelju bez obzira što zgrada nema sklopljen međuvlasnički ugovor - primjer iz Ploča, rujan 2013 (6/1-3)
 7. Mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja vezano za ugradnju termostatskih ventila i energetskog certificiranja zgrada u kontekstu redovite uprave zgrade - primjer iz Osijeka, veljača 2014. (7/1-2)
 8. Program energetske obnove stambenih zgrada za razdoblje 2013.- do 2020., osvrt Udruge na Nacrt Programa i odgovor Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja - prosinac 2013. (8/1-9)
 9. FZOEU Javni poziv za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada - ožujak 2014. (9/1-6)
 10. FZOEU Javni poziv za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama - ožujak 2014. (10/1-7)
 11. Promjena banke i pitanje pravnog slijedništva računa, te očitovanje Hrvatske narodne banke - primjer iz Zagreba, siječanj 2014. (11/1-3)
 12. Utvrđivanje infrastrukturnog operatera i određivanje naknade za korištenje zemljišta, te odgovor HAKOM - primjer iz Zagreba, veljača 2013. (12/1-3)
 13. Interne vodomjere trenutačno mogu ugrađivati sve tvrtke - izvod V. LIST, 27.3.2014. (13/1-1)
 14. Skupa njemačka energetska revolucija - izvor BUSINESS.hr od 18.10.2013. (14/1-3)
 15. HOK - Energetska obnova stambenih zgrada, bilješke sa sastanka - primjer iz Zagreba, veljača 2014. (15/1-3)
 16. Rješenje Ustavnog suda RH broj U-II-1330/2010 vezano za Uredbu o održavanju zgrada - primjer iz Splita, ožujak 2014. (16/1-6) 

Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (18)

Biograd na Moru, 24.-27. travanj 2013. 
 1. Rješenje MUP-a kojim se nalaže upravitelju poduzimanje upravne mjere i radnje radi provođenja zaštite od požara te usvajanje žalbe upravitelja - primjer iz Slavonskog Broda (1/1-6)
 2. Odluka Ustavnog suda RH broj 3695/2010 kojm se usvaja ustavna tužba upravitelja u svezi aktivne legitimacije, te je upravitelj ovlašten ex lege pokretati sudske postupke u ime i za račun suvlasnika nekretnine radi naplate s osnova zajedničke pričuve - primjer iz Zagreba (2/1-5)
 3. Mišljenje Ministarstva financija vezano za porezni tretman primitaka suvlasnika stambene zgrade po osnovi zakupa poslovnog prostora - primjer iz Zagreba, siječanj 2012. (3/1-4)
 4. Rješenje Policijske uprave Istarske i nalog upravitelju za poduzimanje mjera zaštite od požara, te odbijanje žalbe upravitelja rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova - primjer iz Poreča, veljača 2013. (4/1-7)
 5. Mišljenje Ministarstva financija u svezi dodjele osobnog identifikacijskog broja stambenim zgradama - primjer iz Zagreba, srpanj 2011. (5/1-2)
 6. Primjena Zakona o javnoj nabavi i obveze upravitelja - primjer iz Poreča, veljača 2011. (6/1-1)
 7. Iznos minimalne pričuve i etalonska cijena građenja - mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, siječanj 2013. (7/1-2)
 8. Upravitelji pred stečajem: Pričuva stambenih zgrada u stečajnu masu ili vlasnicima?  NOVI LIST, 14.08.2012. (8/1-3)
 9. Kolike su mjesečne naknade ovlaštenih predstavnika stanara? - briga o zgradi ima svoju cijenu, NOVI LIST, 19.05.2011. (9/1-3)
 10. ZAŠTO ZAKON O STANOVANJU - preneseno iz NOVOG LISTA s komentarom od 25.09.2012. te prijedlog nacrta Zakona o stanovanju u stambenim zgradama i prijedlog izmjena Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - materijali s okruglog stola HOK, veljača 2013. (10/1-25)
 11. HBOR omogućava korištenje Darovnice iz programa energetske učinkovitosti, travanj 2012. i Obavijest PBZ-a o dobivanju Darovnice upućene LABIN STANU za zgradu u Labinu, ožujak 2013. (11/1-2)
 12. Pasivna legitimacija upravitelja u sporu radi isplate troškova održavanja nekretnine - preneseno sa www.iusinfo.hr, ožujak 2013. (12/1-1)
 13. Postavljanje fotonaponskih i solarnih panela na zgrade - tema inicirana za Tehničku radionicu od upravitelja NOVI DAN d.o.o Split, travanj 2013. (13/1-2) 

Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (17)

Rabac - Labin, 23.-26. svibnja 2012.
 1. Rješenje Županijskog suda u Varaždinu radi postavljanja predstavnika suvlasnika i upravitelja zgrade (1/1-3)
 2. Presuda Općinskog suda u Karlovcu vezano za odgovornost upravitelja oko naknade štete za strah i duševne boli nastalih usljed posljedica požara (2/1-7)
 3. Presuda Prekršajnog suda u Splitu o odbijanju optužbe vezano za sklapanje zabranjenog sporazuma upravitelja (3/1-3)
 4. Rješenje Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel o upisu pozitivne zabilježbe da je priložen akt za uporabu građevine (4/1-2)
 5. Presuda Općinskog suda u Splitu vezano za naplatu upravitelja po osnovi neplaćene pričuve gdje je na predmetnoj nekretnini upisana treća osoba i njegov nasljednik (5/1-5)
 6. Presuda Upravnog suda RH kojom se poništava rješenje Ministarstva unutarnjih poslova gdje se navodi da se upravitlju ne može narediti izgradnja unutarnje hidrantske mreže (6/1-4)
 7. Pismo potvrde podrške Udruge UPRAVITELJ projektu INTESORE - energentske učinkovitosti u području cjelovite energetske obnove zgrada (7/1-2)
 8. Pitanja, primjedbe suvlasnika i odgovori upravitelja - primjer iz Pule, KANY d.o.o. (8/1-4)
 9. RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE, stručni članak Katica Burian, LIBUSOFT CICOM d.o.o., travanj 2012. (9/1-14)
 10. Stanari mimo upravitelja dogovarali plaćanje, GLAS ISTRE, 19.03.2012. (9/1-1)
 11. Šokovi iz Vodovoda - zgrade dobivaju duple račune za radni i rezervni vodomjer, SLOBODNA DALMACIJA, 12.05.2011. (11/1-2)
 12. PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA, RH Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, svibanj 2012. (12/1-5)

Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (16)

Vodice, 19.-21. svibnja, 2011.
 1. Presuda Općinskog suda u Karlovcu vezano za odgovornost upravitelja za nastali požar i posljedice, te naknadu štete (1/1-9)
 2. Presuda Općinskog suda u Labinu vezano za trajanje prinudne uprave i tumačenja prijelaznog razdoblja po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (2/1-7)
 3. Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova (primjer iz Rijeke) vezano za poduzimanje posebnih mjera zaštite od požara i nalozi upravitelju (3/1-6)
 4. Rješenje Ministarstva unutarnjih poslova sa Zapisnikom o požarno preventivnom pregledu stambeno-poslovne građevine (primjer iz Rijeke) vezano za poduzimanje posebnih mjera zaštite od požara i nalozi upravitelju (4/1-4)
 5. Međusobni sporovi upravitelja (primjer iz Knina) vezano za obustavu ovršnih postupaka nakon otkaza Ugovora o upravljanju i promjene upravitelja (5/1-1)
 6. Presuda Upravnog suda Republike Hrvatske kojom se poništava rješenje Ministarstva unutarnjih poslova (primjer iz Splita) vezano za protupožarnu hidrantsku mrežu po kojoj se obveza  ne može narediti upravitelju zgrade već jedino investitoru odnosno vlasnicima zgrade (6/1-4)

Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (15)

Baška, 20.-22. svibnja, 2010.
 1. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - obveze upravitelja oko pokretanja postupka etažiranja zgrada , NN 153/2009 (1/1-2)
 2. Odluka Ustavnog suda RH (3794/2004) o usvajanju ustavne tužbe radi dugovanja zajedničke pričuve (2/1-4)
 3. Odluka Ustavnog suda RH (68/2006) o usvajanju ustavne tužbe vezano za parnični postupak radi plaćanja zajedničke pričuve (3/1-5)
 4. Presuda Županijskog suda u Rijeci (Gž-739/08-2) radi zajedničke pričuve za stanove koji su nacionalizirani (4/1-7)
 5. Rješenje Županijskog suda u Virovitici (Gž-911/09-2) vezano za ovrhu na nekretnini ovršenika radi duga zajedničke pričuve (5/1-20)
 6. Rješenje Općinskog suda u Karlovcu (XXII R1-131/09-15) o utvrđivanju visine mjesečne pričuve za poslovni prostor (6/1- 3)
 7. Rješenje Općinskog suda u Rijeci (OVRV-II-6690/04) o nastavku ovrhe radi namirenja upravitelja uknjižbom na nekretninu (7/1-7)
 8. Rješenje Splitsko-dalmatinske županije (16- 2181/2009) kojim se poništava Rješenje Grada Splita o nalogu upravitleju radi uklanjanja protupravno postavljenih lanaca (8/1-2)
 9. Zaradom od pričuve do nove fasade, GLAS ISTRE, 25.01.2010. (9/1-1)
 10. Tko plaća pričuvu kad stan ima dva suvlasnika,JUTARNJI LIST, 17.04.2010.  (10/1-1)

IZ PRAKSE UPRAVITELJA (15-dodatak)
 
1.     Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja protiv upravitelja iz Pule - Obavijest Udruzi UPRAVITELJ i Rješenje (1/1-28)
2.     Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja protiv upravitelja iz Splita - Rješenje (2/1-38)
3.     Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja protiv upravitelja iz Splita - Zaključak o ispravljanju pogreške (3/1-2)
4.     Tužba upravitelja NOVI DANI d.o.o. iz Splita Agencije za zaštitu tržišnog natjecaja Upravnom sudu RH (4/1-5)
5.     Demanti upravitelja DIREKCIJA ZA STANOVANJE d.o.o. iz Splita (5/1-1)
6.     Demanti navoda članka 'Slobodne Dalmacije' i zahtjev za poslovnu ispriku upravitelja DIREKCIJA ZA STANOVANJE putem odvjetnika (6/1-1)
7.     Upravitelji zgrada u Puli i Splitu udružili se u kartel na štetu građana, iPRESS.hr od 09.02.1010. (7/1-2)
8.     Poziv za Savjetovanje upućen od Udruge UPRAVITELJ Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (8/1-1)
Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (14)

Makarska, 21.-23. svibnja, 2009.
 1. Inicijativa Udruge stanara-suvlasnika stambenih zgrada Rijeka i Hrvatskog pravničkog društva-Rijeka za donošenje Zakona o stanovanju (9/1-4)
 2. Aktivna legitimacija upravitelja kod naplate pričuve (primjer iz Zadra) i sporenje upravitelja s predstavnikom suvlasnika (10/1-2)
 3. Rješenje Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Splita (primjer iz Splita) kojim se nalaže upravitelju da ukloni protupravno postavljene lance s parkirališta (11/1-8)
 4. Godišnji obračun sredstava zgrade (primjer iz Zagreba), upravitelj ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica GSKG (12/1-1)
 5. CPIN kupcima smanjuje troškove odvjetnika (certifikat za nekretnine), JUTARNJI LIST, 18.03.2009. (13/1-1)
 6. Upravljanje nekretninama: nejasan zakon i preniska pričuva, PRIVREDNI VJESNIK, 09.03.2009. (14/1-3)
 7. Naplata slanja opomena za neplaćene račune od odvjetnika protupravna, POSLOVNI.HR, 23.07.2007. (15/1-1)

Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (13)

Brijuni, 08.-10. svibnja, 2008.
 1. Rješenje Općinskog suda u Puli o prijedlogu upravitelja za izvođenje dokaza u svezi utvrđivanja stanja plinske i dimovodne instalacije stana u Puli (1/1-2)
 2. Odluka o izvanrednim radovima i poboljšicama na zgradi gdje suvlasnik odbija prijedlog upravitelja i odluku većine za namjensko povećanje pričuve (konkretan primjer iz Pule), te još sedam drugih stavova od odvjetnika, upravitelja, udruge stanara (2/1-6)
 3. Upravitelji zgrada u staroj jezgri obnavljaju pročelja (primjer iz Pule), JUTARNJI LIST 18.04.2008. i GLAS ISTRE 19.04.2008. (3/1-2)
 4. Na sudu zbog potkradanja (primjer iz Zagreba), JUTARNJI LIST 18.04.2008. (4/1-1)
 5. Odzvonilo ružnim zgradama ('povjerenstva za ljepotu' novosti iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji), PRIVREDNI VJESNIK, 21.04.2008. (5/1-1)
 6. Isključili liftove u deset zgrada zbog sigurnosti (primjer iz Zagreba vezano za novi Pravilnik o sigurnosti dizala), JUTARNJI LIST, 17.04.2008. (6/1-1)
 7. Htio joj naplatiti troškove režija za čak 60 stanova (odvrha i sukob s predstavnikom zgrade), JUTARNJI LIST, 09.04.2008. (7/1-1)
 8. Financiranje programa za sanaciju fasade i uređenje stubišta zgrade po modelu međufinanciranja (primjer iz Pule), stambena zgrada Istarska 18 (8/1-2)
 9. Cijenu kvadrata kreirat će i potrošnja energije (certifikati za zgrade sukladno direktivi EU), GLAS ISTRE, 19.04.2008. (9/1-1)
 10. Godišnji obračun sredstava zgrade (primjer iz Zagreba), upravitelj ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica GSKG (10/1-1)
 11. Zgrada traži popravke, a stanari ne plaćaju pričuvu (odgovori pravnika), JUTARNJI LIST, 16.03.2008. (11/1-1)
 12. Presuda Županijskog suda u Zagrebu kojom se odbija žalba dužnika kao neosnovana za neplaćanje pričuve (12/1-2)
 13. Presuda Županijskog suda u Zagrebu kojom se ukida presuda Općinskog suda u Zagrebu zbog povrede materijalnog prava, gdje aktivna legitimacija tužitelja (upravitelj) ne proizlazi iz ugovora o upravljanju (13/1-2)
 14. Presuda Općinskog suda u Zagrebu kojom se nalaže teženici da isplati dug za neplaćenu pričuvu uz navođenje svih 175 suvlasnika zgrade (14/1-6)
 15. Presuda Općinskog suda u Zaprešiću kojom se nalaže dužniku da plati utužene iznose doprinosa za zajedničku pričuvu  uključujući zatezne kamate i troškove parničkog postupka (15/1-5)

Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (12)

Dubrovnik, 17. - 19. svibnja, 2007.
 1. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (primjer iz Zgreba) - na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (1/1-3)
 2. Presuda Županijskog suda u Splitu kojom se odbija žalba tuženice (primjer iz Splita) kao neosnovane po pitanju  neplaćanje pričuve upravitelju (2/1-3)
 3. Presuda Županijskog suda u Osijeku kojom se odbija žalba tuženika (po prvostupanjskoj presudi Općinskog suda u Splitu) kojom se odbija žalba kao neosnovana po pitanju neplaćanja pričuve upravitelju (3/1-3)
 4. Odluka Ustavnog suda RH kojom se odbija žalba upravitelja (primjer iz Splita) vezano za provedbu mjera zaštite od požara (4/1-2)
 5. Etažiranjem do čistih papira (primjer iz Pule), PRIVREDNI VJESNIK 3.3.2007. (5/1-2) Novi vlasnik stana ne daje novac za održavanje (primjer iz Zagreba), JUTARNJI LIST 24.3.2007. (6/1-1)
 6. Pravna sredstva u funkciji što bolje naplate potraživanja upravitelja (primjer teme s PRAVNE RADIONICE) (7/1-8)
 7. Presuda Županijskog suda u Karlovcu kojom se odbija traženje upravitelja za plaćanjem pričuve (primjer iz Karlovca), te priznaje prijeboj nastalog ulaganjem suvlasnika u otklanjanju štete zbog curenja vode u stan (8/1-4)

Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (11)

Split 11.-13. svibanj 2006.
 1. Odluka Ustavnog suda RH kojom se odbija ustavna tužba upravitelja (primjer iz Splita) - vezano za provođenje mjera zaštite od požara i eksplozije u stambenoj zgradi (1/1-4)
 2. Presuda Županijskog suda u Rijeci kojom se usvaja žalbu upravitelja protiv grada zbog osporavanja primjene korektivnog koeficijenta za poslovni prostor (2/1-5)
 3. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (primjer iz Karlovca) - vlasnik stana dužan je plaćati zajedničku pričuvu a ne korisnik stana-najmoprimac (3/1-2)
 4. Vrijednost pričuve u Gradu Zagrebu - podaci GSKG-a i zamolba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za iniciranje izmjene članka 380 ZV na način da se primjenju podatak o etalonskoj cijeni građenja vezan za Zakon o poticajnoj stanogradnji (4/1-2)
 5. Rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (primjer iz Šibenika) - poništenje rješenja sanitarnog inspektora vezano za radove odstranjenja otpadnih voda kao obveze upravitelja (5/1-2)
 6. Prijedlog GSKG-a izmjena i dopuna Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (6/1-2)
 7. Izrada i provedba elaborata etažiranja - problemi u praksi (7/1-6)
 8. Presuda Županijskog suda u Rijeci od 22.03.2006. godine kojom se odbija žalba upravitelja kao neosonovana vezano za prigovor oko pogrešne primjene materijalnog prava (8/1-5)

Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (10)

Novalja 19.-21.05.2005.Osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini (primjer iz Slavonskog Broda) - zbog duga za komunalni doprinos
 1. Rješenje Županijskog suda u Zadru u svezi aktivne legitimacije upravitelja odnosno suvlasnika stambene zgrade
 2. Presuda Općinskog suda u Šibeniku kojom se obvezuje bivši upravitelj predati novom upravitelju račun sa sredstvima, svom financijskom i tehničkom dokumentacijom
 3. Otkaz ugovora o upravljanju (primjer iz Šibenika) - upućen zgradi od strane upravitelja zbog neispunjenja zakonskih obveza plaćanja pričuve
 4. Poziv vlasnicima i korisnicima kulturnog dobra (primjer iz Zagreba) - za korištenje sredstava spomeničke rente i sufinanciranje provođenja zaštitnih mjera
 5. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača pita Udrugu UPRAVITELJ - što napraviti kada se upravitelji ogluše na zahtjeve suvlasnika i odgovor Udruge
 6. Glas Istre piše o prijetnji ovrhama za obične smrtnike dok Grad Pula istovremeno ima velika dugovanja za neplaćenu pričuvu svojih nekretnina
 7. Problemi izdvajanja jednog ulaza iz zgrade s više ulaza (primjer i pitanje iz Splita) - kako se izdvojiti ako je ulaz u manjini
 8. Obavijest suvlasnicima (primjer iz Pule) u svezi obračuna naknade za spremačicu
 9. Povreda autorskih prava zbog nelegalnog korištenja računalnih programa (primjer iz Siska) s prijedlogom nagodbe

Izvorni materijali korišteni za SKUPŠTINU UDRUGE UPRAVITELJ - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (9)

Beli Manastir 14.-16.10.2004.
 1. Presuda Općinskog suda u Zagrebu vezano na ovršno rješenje, obračun kamata i zastare potraživanja za pričuvu, Zagreb 2004
 2. Obavijest upravitelja o prestanku obavljanja dužnosti predstavnika suvlasnika, Zagreb 2004.
 3. Tko je tko - u vašoj zgradi, stručni članak dr.Fedor Kritovac, KOMUNALNI VJESNIK

Izvorni materijali korišteni za SAVJETOVANJE  UPRAVITELJA NEKRETNINAMA - IZ PRAKSE UPRAVITELJA (8)

Šibenik 13.-15.05.2004.
 1. Presuda Županijskog suda u Splitu da se upravitelj ne može javljati kao stranka u naplati dugovanja
 2. Ustavna tužba upravitelja protiv presude Županijskog suda u Splitu radi povreda ustavnog prava
 3. Traženje pojašnjenja tvrtke STANO-UPRAVA d.o.o. od Županijskog i Općinskog suda u Splitu glede pitanja aktivne legitimacije upravitelja u postupcima pred sudom
 4. Presuda Općinskog suda u Splitu po kojoj upravitelj treba vratiti sredstva pričuve stambenoj zgradi, te žalba upravitelja radi bitne povrede postupka, pogrešne primjene materijalnog prava, te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja
 5. Rješenje Policijske uprave S-D o nalogu upravitelja da izvrši pregled i čišćenje dimnjaka
 6. Podnesak upravitelja Prekršajnom sudu u Splitu vezano za prigovor apsolutne zastare
 7. Presuda Općinskog suda u Novom Marofu o ništavnosti međuvlasničkog ugovora
 8. Presuda Županijskog suda u Zadru o preinaki presude Općinskog suda u Zadru zbog nemanja aktivne legitimacije
 9. Molba STAMBENOG GOSPODARSTVA TANKER d.o.o., putem odvjetnika iz Zadra Županijskom sudu u Zadru za zauzimanje jedinstvenog pravnog stajališta u građanskom predmetu
 10. Presuda Županijskog suda u Splitu kojom se odbija žalba suvlasnice (primjer iz Splita) za naknadom štete po izvršenim radovima (7/1-3)
 11. Presuda Županijskog suda u Splitu kojom se odbija kao neosnovana žalba tuženika (primjer iz Splita) zbog trogodišnjeg zastarnog roka (8/1-3)
 12. Presuda Županijskog suda u Splitu kojom se ukida rješenje Općinskog suda u Splitu (primjer iz Splita) vezano za obustavu ovrhe kada postupak još nije dospio u stadij akcesornog ovršnog postupka (9/1-3)
 13. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10) i Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 111/10) (10/1-4)Inicijativa upravitelja NOVI DANI d.o.o. iz Splita prema Ministarstvu unutarnjih poslova vezano za pripremu novog Pravilnika o zaštiti od požara s obvezom predstavnika suvlasnika o polaganju protupožanog ispita (11/1-1)
 14. Inicijativa BRUNATA d.o.o. iz Zagreba za izmjenu Pravilnika o načinu obračuna i raspodjele za isporučenu toplinsku energiju (NN 138/08) (12/1-2)