POLITIKA UDRUGE
 
UDRUGA UPRAVITELJ od samih početaka svojeg postojanja nastoji održavati visoka načela profesionalnog rada u kvaliteti svojih usluga.
 
Postignuti poslovni uspjeh i stalni rast broja članova je dokazao da se samo takvim načinom rada može ostvariti uspjeh, a još važnije izgraditi okružje u kojem svi dobivaju.
 
Cilj UDRUGE je da potiče, pomaže i razvija djelatnost upravljanja nekretninama. Navedeni cilj UDRUGA ostvaruje slijedećim djelatnostima:
 • okupljanje upravitelja koji obavljaju djelatnost upravljanja;
 • promicanje i unapređivanje djelatnosti upravljanja;
 • organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova vezanih uz probleme iz djelatnosti upravljanja i održavanja zgrada;
 • strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova;
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge;
 • izdavanje stručnog časopisa sukladno zakonu,
 • izrada i utvrđivanje minimalnih standarda upravljanja.

POLITIKA KVALITETE
 
Primjenom norme ISO 9001:2015, Sustav upravljanja kvalitetom, tvrtka odredila politiku upravljanja kvalitetom i to na slijedeće načine:
 • Njegovati i izgrađivati odnos s članovima;
 • Zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje te omogućavati i poticati kontinuirano razvijanje i usavršavanje;
 • Pribavljati najsuvremeniju opremu i održavati infrastrukturu i okruženje za ugodan rad;
 • Njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima;
 • Primjenjivati i poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima ove međunarodne norme i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva;
 • Postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete.

POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA
 
Primjenom norme ISO 14001:2015, Sustav upravljanju zaštitom okoliša, udruga demonstrira svoju ekološku i društvenu svijest članovima, partnerima, djelatnicima i društvu. Udruga je uspostavila okolišnu politiku, prikazujući posvećenost zaštiti prirode i okoliša, te prevenciji od zagađenja, na slijedeće načine:
 • Paziti da utjecaji uslužnih aktivnosti, minimalno i kontrolirano utječu na okoliš i prirodu;
 • Kontinuirano raditi na poboljšanju zaštite okoliša i prevenciji od zagađenja;
 • Poštivati zakonsku legislativu koji se odnose na okolišne aspekte;
 • Uspostaviti i poboljšavati okolišne ciljeve;
 • Dokumentirati, implementirati i održavati sustav zaštite okoliša;
 • Upoznati organizaciju sa svrhom i potrebom za zaštitom okoliša.