Iako je od donošenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima prošlo puno godina (od 1996.), praksa pokazuje kako se suvlasnici, njihovi predstavnici, ali i upravitelji stambenih zgrada i danas susreću s nizom problema.
No neki od upravitelja su, već na samom početku uspostavljanja novog načina vlasništva,  ocijenili da je riječ o složenom i odgovornom poslu. Jer dojučerašnji nositelji stanarskog prava su postali (su)vlasnici stanova i zgrada, što je donosilo niz pogodnosti ali i obveza. Upravo je to i bio jedan od glavnih poticaja osnivanja Udruge Upravitelj koja je registrirana od strane DRŽAVNOG RAVNATELJSTVA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU (klasa: UP/I-230-02/99-01/496, Ur.broj: 515-02-02/7-99-2, Zagreb 23.prosinca 1999. godine).

Zahvaljujući dobroj organizaciji Udruga danas okuplja najveći broj upravitelja iz cijele Hrvatske, a sa zadovoljstvom će prihvatiti i sve nove članove. Višegodišnje je iskustvo pokazalo da ovakav način funkcioniranja ima brojne prednosti i u mnogome olakšava rad upraviteljima, bez obzira djeluju li oni u manjim sredinama ili većim gradovima (Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka…) jer problemi su uglavnom isti. Tako se i dalje javlja pitanje kako što bolje educirati suvlasnike, poboljšati naplatu pričuve, osigurati kvalitetno izvođenje radova, hitnih popravaka…
Iz tog razloga UDRUGA UPRAVITELJ za svoje članove organizira brojna savjetovanja, radionice ili skupštine. Iako se na takvim susretima redovito obrađuju zanimljive teme iz područja upravljanja nekretninama, zakonskim regulativama… oni su ujedno prilika i za što bolje međusobno upoznavanje i razmjenu iskustava.
 
VAŽNA NAPOMENA vezano za pružanje pomoći i odgovore na pitanja
Imajući u vidu način organizacije i rada UDRUGE UPRAVITELJ ista je u mogućnosti određenu podršku pružiti samo za upravitelje koji su članovi UDRUGE UPRAVITELJ.
Svi ostali zainteresirani za problematiku upravljanja zgradama upućuju se da kontaktiraju ostala udruženja (stanara, suvlasnika, neregistriranih upravitelja i sl.), odnosno nadležne institucije (upravne odjele za stambene poslove JLS, pa sve do nadležnih ministarstava).
S tim u svezi napominje se da UDRUGA UPRAVITELJ nema zaposlenih djelatnika, već organizacijsko-stručne poslove po ugovoru obavlja odabrana tvrtka, to nije u mogućnosti komunicirati niti pružiti odgovore nečlanovima Udruge (pojedincima, suvlasnicima, predstavnicima zgrada kao niti drugim zainteresiranima). 
 
 
Stručne službe UDRUGE nalaze se na adresi:

Remetinečka cesta 7a, 10020 Zagreb
Tel: 01/ 6599 509
e-mail: info@udruga-upravitelj.hr
MB 1484133
OIB 97959866440