UDRUGU UPRAVITELJ sačinjavaju tri tijela:
 1. SKUPŠTINA
 2. UPRAVNI ODBOR
 3. PREDSJEDNIK UDRUGE

SKUPŠTINA - sačinjena od svih članova sukladno broju glasova na način definiran člankom 8 Statuta Udruge

UPRAVNI ODBOR - sačinjen od 9 do 11 tvrtki upravitelja zastupanih po fizičkim osobama. U odabiru tvrtki za odbor glavni kriterij je reginalna zastupljenost, odnosno, zastupljenost svih regija RH. Odbor čine:
 
 • GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., Zagreb-zastupa Andrea Markešić
 • STANO-UPRAVA d.o.o., Split-zastupa Ante Zuanić
 • ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o., Osijek-zastupa Krešimir Novoselić
 • INKASATOR d.o.o., Karlovac-zastupa Brankica Dejanović
 • RIJEKA STAN d.o.o., Rijeka-zastupa Tomislav Štimac
 • CASTRUM PULA 97 d.o.o., Pula-zastupa Aleksandar Matić
 • ĐURO ĐAKOVIĆ STAN d.o.o., Slavonski Brod-zastupa Antun Bogović
 • BIRO-STAN UPRAVLJANJE d.o.o., Šibenik-zastupa Joško Šupe, predsjednik Upravnog odbora
 • TEHNOPLAST d.o.o., Split-zastupa Toni Šoljan
 • GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO d.o.o., Velika Gorica-zastupa Nevenka Škoro
 • KOMUNALNO-ZABOK d.o.o., Zabok-zastupa Rajko Turk


PREDSJEDNIK UDRUGE - fizička osoba koju bira skupština na vrijeme od četiri godine uz mogućnost dva izbora zaredom. Dosadašnji predsjednici:

Marijan Cerin - 8.10.1999. do 30.3.2000.

Marko Vrbančić - 30.03.2000. do 17.05.2001.

Brankica Dejanović - 17.05.2001. do 21.05.2010.

Tomislav Štimac - 21.05.2010. do 19.04.2018.

Bojan Bodražić - 19.04.2018. do ...

 
Pored navedenih tijela UDRUGA ima i sljedeće stručne odbore:

ODBOR ZA PRAVO

Brankica Dejanović - koordinator
Silvana Vučković
Mario Bugarić
Toni Šoljan
Vedran Vukobrat
Tanja Knapić
Andrea Markešić
Tomislav Pukl
 

ODBOR ZA TEHNIKU

Tomislav Kani - koordinator
Domagoj Šešok
Tomislav Štimac
Konsuelo Končić
Krešo Čačija
Sanja Vušković
Joško Šupe

ODBOR ZA FINANCIJE

Gordana Vlahović - koordinator
Nataša Đipalo
Dolores Bučić 
Srđan Čabrilo
Tomislav Didović


ODBOR ZA INFORMIRANJE

Danijela Kasun Perše - koordinator
Dražen Pomper
Andreja Barberić
Aleksandar Matić
Andrea Kolarić