UDRUGU UPRAVITELJ sačinjavaju tri tijela:
 1. SKUPŠTINA
 2. UPRAVNI ODBOR
 3. PREDSJEDNIK UDRUGE

SKUPŠTINA - sačinjena od svih članova sukladno broju glasova na način definiran člankom 8 Statuta Udruge

UPRAVNI ODBOR - sačinjen od 9 do 11 tvrtki upravitelja zastupanih po fizičkim osobama. U odabiru tvrtki za odbor glavni kriterij je reginalna zastupljenost, odnosno, zastupljenost svih regija RH. Odbor čine:
 • KOMUNALNO-ZABOK d.o.o., Zabok - zastupa Rajko Turk
 • ĐURO ĐAKOVIĆ STAN d.o.o., Slavonski Brod - zastupa Antun Bogović
 • STANO-UPRAVA d.o.o., Split - zastupa Marko Šundov
 • BIRO-STAN UPRAVLJANJE d.o.o., Šibenik - zastupa Borivoj Mitrić
 • INKASATOR d.o.o. - zastupa Brankica Dejanović, predsjednica Upravnog odbora
 • ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o., Osijek - zastupa Mario Bugarić
 • TEHNOPLAST d.o.o., Split - zastupa Ivan Pulić
 • ZAGREBAČKI HOLDING, podružnica GSKG - zastupa Marko Vučko
 • KOMUŠĆAK d.o.o., zastupa Rafael Ralić
 • CASTRUM PULA d.o.o.,Pula - zastupa Aleksandar Matić
 • GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA, Velika Gorica - zastupa Tomislav Landeka

PREDSJEDNIK UDRUGE - fizička osoba koju bira skupština na vrijeme od četiri godine uz mogućnost dva izbora zaredom. Dosadašnji predsjednici:

Marijan Cerin - 8.10.1999. do 30.3.2000.

Marko Vrbančić - 30.03.2000. do 17.05.2001.

Brankica Dejanović - 17.05.2001. do 21.05.2010.

Tomislav Štimac - 21.05.2010. do 19.04.2018.

Bojan Bodražić - 19.04.2018. do ...

 
Pored navedenih tijela UDRUGA ima i sljedeće stručne odbore:

ODBOR ZA PRAVO

Brankica Dejanović - koordinator
Silvana Vučković
Mario Bugarić
Hrvoje Gazdek
Toni Šoljan
Vedran Vukobrat
 

ODBOR ZA TEHNIKU

Tomislav Kani - koordinator
Marko Vučko
Tomislav Štimac
Konsuelo Končić
Krešo Čačija

ODBOR ZA FINANCIJE

Katica Burian - koordinator
Nataša Đipalo
Dolores Bučić 
Srđan Čabrilo


ODBOR ZA INFORMIRANJE

Marija Sesler - koordinator
Rade Ignjatović
Dražen Pomper