Tehnička radionica

26.tra.2013 - ODRŽANA TEHNIČKA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA BIOGRAD NA MORU 2013
Na tehničkoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Biograd na Moru 2013 obrađivale su se sljedeće teme:
 • Praktični problemi kod primjene propisa zaštite od požara.
 • Energetsko certificiranje zgrada i toplinske sanacije.
 • Postavljanje fotonaponskih i solarnih panela na krovove i fasade zgrada, te postavljanje antenskih sustava na krovove zgrada.

Informacijska radionica

26.tra.2013 - ODRŽANA INFORMACIJSKA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA BIOGRAD NA MORU 2013
Na informacijskoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Biograd na Moru 2013 obrađivale su se sljedeće teme:
 • Kako koristiti Web servise i EU domenu?
 • Prikupljanje podataka i sređivanje adresnog modela (korištenje Registra Prostornih Jedinica (RPJ/DGU).
 • Komunikacija sa suvlasnicima i obveze prema Zakonu o zaštiti potrošača.

Pravna radionica

26.tra.2013 - ODRŽANA PRAVNA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA BIOGRAD NA MORU 2013
Na pravnoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Biograd na Moru 2013 obrađivale su se sljedeće teme:
 • Problemi u praksi vezano za pravni položaj upravitelja (čl. 44. i 378. ZV);
 • Ovršni postupak bez javnih ovršitelja;
 • Praktični problem kod povezivanja ZK I KPU;
 • Kako stati na kraj obvezama prema Zakonu o zaštiti od požara?

Financijska radionica

26.tra.2013 - ODRŽANA FINANCIJSKA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA BIOGRAD NA MORU 2013
Na financijskoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Biograd na Moru 2013 obrađivale su se sljedeće teme:
 • Obveze upravitelja u uvjetima fiskalizacije.
 • Naplata i obveze upravitelja (da potraživanja ne odu u zastaru).
 • Novi sustav izvještavanja u plaćama.
 • Reinvestirana dobit – prednosti i nedostaci za upravitelje.

Informacijska radionica

26.svi.2012 - ODRŽANA INFORMACIJSKA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA RABAC-LABIN 2012
Na informacijskoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Rabac-Labin 2012 obrađivale su se sljedeće teme:
 • Novi priručnici i stalna potreba edukacije predstavnika suvlasnika,
 • Prikupljanje podataka za ažuriranje matičnih baza,
 • Kako sačuvati vjerodostojno stanje knjigovodstvenih podataka ako vam ode u stečaj banka kod koje držite sredstva pričuve, e-Poslovanje,…