Na tehničkoj radionici održanoj u sklopu savjetovanja Crikvenica 2014 obrađivale su se sljedeće teme:
  • Praktični tehnički problemi kod zaštite od požara (hidrantska mreža).
  • Primjena Zakona o tržištu toplinske energije.
  • Energetsko certificiranje zgrada i energetske obnove zgrada s primjerima dobre prakse u RH i zemljama okruženja iz EU.
  • Uloga upravitelja u procesu ugradnje digitalnih vodomjera od strane isporučitelja vode.