Na tehničkoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Biograd na Moru 2013 obrađivale su se sljedeće teme:
  • Praktični problemi kod primjene propisa zaštite od požara.
  • Energetsko certificiranje zgrada i toplinske sanacije.
  • Postavljanje fotonaponskih i solarnih panela na krovove i fasade zgrada, te postavljanje antenskih sustava na krovove zgrada.