Na informacijskoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Biograd na Moru 2013 obrađivale su se sljedeće teme:
  • Kako koristiti Web servise i EU domenu?
  • Prikupljanje podataka i sređivanje adresnog modela (korištenje Registra Prostornih Jedinica (RPJ/DGU).
  • Komunikacija sa suvlasnicima i obveze prema Zakonu o zaštiti potrošača.