Tehnička radionica

15.lis.2010 - ODRŽANA U SKLOPU JESENSKOG SKUPA U SLAVONSKOM BRODU
Na tehničkoj radionici održanoj u sklopu jesenskog skupa u Slavonskom Brodu obrađivane su sljedeće teme:
 • Važnost organizacije tehničke službe upravitelja za unaprjeđenje upravljanja nekretninama
 • Organizacija upravljanja i održavanja stambenih zgrada s osvrtom na energetsku učinkovitost
 • Važnost dokumentiranja izlaska na teren i drugih obveza upravitelja prema nalazima Državnog inspektorata
 • Energetska certifikacija zgrada
 • Projekti energetske učinkovitosti s povratom iz ušteda
 • Idejno rješenje energetske obnove stambene zgrade
 • Model kreditiranja projekata energetske učinkovitosti zgrada
 • Energija i učinkovitost 

Financijska radionica

21.svi.2010 - ODRŽANA FINANCIJSKA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA BAŠKA 2010
Na financijskoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Baška 2010 obrađivale su se sljedeće teme:
 • učinkovita naplata i kako povećati likvidnost upravitelja
 • izračun pričuve prema različitim etalonskim vrijednostima 
 • i zaključenim ugovorima
 • oblici vođenja računovodstva upravitelja
 • sastavljanje obveznih izvještaja
 • otpis potraživanja i tražbine suvlasnika

Pravna radionica

21.svi.2010 - ODRŽANA PRAVNA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA BAŠKA 2010
Na pravnoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Baška 2010 obrađivale su se sljedeće teme:
 • zaštita tržišnog natjecanja u radu upravitelja
 • obveza upravitelja za pokretanje postupka
 • etžiranja zgrada i provedbeni propisi
 • upravitelji i inspekcijsko-sudski postupci
 • obveze upravitelja kod raskida ugovora o upravljanju
 • međuvlasnički i ugovori o upravljanju
 • pravni instrumenti prisilne naplate

Informacijska radionica

21.svi.2010 - ODRŽANA INFORMACIJSKA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA BAŠKA 2010
Na informacijskoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Baška 2010 obrađivale su se sljedeće teme:
 • kako najefikasnije informirati suvlasnike
 • krizne situacije u komunikaciji sa suvlasnicima
 • i kako ih riješiti
 • važnost prikupljanja podataka
 • primjena infotehnologije s web servisima
 • PR i oglašavanje usluga upravitelja

Tehnička radionica

21.svi.2010 - ODRŽANA TEHNIČKA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA BAŠKA 2010
Na tehničkoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Baška 2010 obrađivale su se sljedeće teme:
 • primjena novih propisa vezano za Pravilnik o energetskom
 • certificiranju zgrada
 • nadzor izvršenih radova kooperanata i proizvođača s
 • posebnim osvrtom na izvedbene radove vlastite operative
 • isporuka energenata i ugradnja mjernih instrumenata
 • dizala i protupožarna zaštita, te obveze upravitelja