Na informacijskoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Vodice 2011 obrađivale su se sljedeće teme:
  • edukacija predstavnika
  • kako obvezati suvlasnike na dojavu promjene vlasništva
  • problem kod informiranja suvlasnika
  • krizne situacije u komunikaciji sa suvlasnicima i kako se riješiti ‘teških’ sugovornika
  • mogućnosti korištenja podataka preko web servisa