Na financijskoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Vodice 2011 obrađivale su se sljedeće teme:
  • financijski aspekt pripreme ovrha i efekti na učinkovitiju naplatu
  • način vođenja knjigovodstva zgrada i obračunsko fakturiranje (režijskih i drugih troškova)
  • porezni i inspekcijski nalazi
  • sastavljanje obveznih izvještaja
  • otpis potraživanja i tražbine suvlasnika