Članovi UDRUGE razvrstavaju se prema broju prostora (stanova, pos.prostora, garaža) kojima upravljaju u sljedeće kategorije s pripadajućim brojem glasova na Skupštini (Članak 8. Statuta):
 
  1. kategorija - upravitelji od 400 do 2.000 prostora - 1 glas
  2. kategorija - upravitelji od 2.001 do 6.000 prostora - 2 glasa
  3. kategorija - upravitelji od 6.001 do 18.000 prostora - 3 glasa
  4. kategorija - upravitelji od 18.001 do 54.000 prostora - 4 glasa
  5. kategorija - upravitelji preko 54.000 prostora - 5 glasova

 Članarina se plaća mjesečno sukladno veličini upravitelja s utvrđenim početnim bodovima kako slijedi (Članak 13. Statuta):
 
  1. kategorija - upravitelji od 400 do 2.000 prostora - 20 bodova
  2. kategorija - upravitelji od 2.001 do 6.000 prostora - 40 bodova
  3. kategorija - upravitelji od 6.001 do 18.000 prostora - 60 bodova
  4. kategorija - upravitelji od 18.001 do 54.000 prostora - 80 bodova
  5. kategorija - upravitelji preko 54.000 prostora - 100 bodova
Od 01.01.2024. godine vrijednost boda je 0,80 eura.