Pojedine teme iz materijala možete dobiti u stručnim službama Udruge - pošaljite poruku ili se javite na telefon udruge. Traženi materijali se dostavljaju članovima UDRUGE bez naknade. Ostali zainteresirani mogu dobiti pojedine teme iz materijala nakon uplate naknade od 13,00 € + PDV po pojedinoj temi na račun UDRUGE UPRAVITELJ - IBAN: HR0623600001101322063.

RAB, 20.-22.10.2021.

REGISTAR ZGRADA
Irena Magdić, Državna geodetska uprava
Dr. sc. Damir Šantek, Državna geodetska uprava

ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA ZGRADE S PRIJEDLOGOM MJERA I PROCJENOM INVESTICIJE U DIJELU - zdravi unutarnji klimatski uvjeti, mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u slučaju požara
Nevena Štrbić dipl.ing.građ., voditeljica Službe u Sektoru za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

NOVI ZAKON O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA - otvorena pitanja
prof.dr.sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

UBLAŽAVANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA

Dolores Sorić, dipl.oec., LABIN STAN d.o.o.

ŠTO SVE MOŽEMO I MORAMO PODUZETI ZA SIGURNOST ZGRADA?
Sanja Vušković, ing.građ., Tehnoplast d.o.o.

KRITIČKI OSVRT NA NACRT PRIJEDLOGA ZAkONa O UPRAVLJANJU i ODRŽAVANJU ZGRADA
prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, redovni profesor u trajnom zvanju, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu,


VODICE, 21.-23.10.2020.
 
NOVINE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU
prof.dr.sc. Tatjana Josipović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
UPRAVITELJ I DRUŠTVENE MREŽE
Andreja Barberić, certificirani stručnjak za odnose s javnošću, Inkasator d.o.o. Karlovac
 
POVJERENJE I KOMUNIKACIJA SUDIONIKA U PROCESU ODRŽAVANJA GRAĐEVINA
Lucija Buinac, prof.dr.sc. Anita Cerić, Ivona Ivić, Građevinski fakultetu u Zagrebu
 
PRIMOPREDAJA ZGRADA IZMEĐU UPRAVITELJA
Brankica Dejanović, dipl.iur, Odbor za pravo Udruge UPRAVITELJ
 
GDJE SU ZAKONSKI DOSEZI TELEOLOŠKOG TUMAČENJA ZAKONA (ILI) JE LI ZAKONITA JEDNA
NOVOTA U PRAKSI ODREĐIVANJA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, redovni profesor u trajnom zvanju, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu,
doc. dr. sc. Blanka Kačer, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
 
 
ZAKON O STEČAJU POTROŠAČA
Jasna Gažić Ferenčina, dipl.iur, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, predsjednica Ovršnog,
izvanparničnog i stečajnog odjela
 
 
PRIMJENA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA
ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
mr. sc. Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine
 
 
ZAKON O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA
Andrea Markešić, dipl.iur., voditelj Odjela pravnih poslova, GSKG d.o.o
 
MONOGRAFIJA 20 GODINA UDRUGE UPRAVITELJ, listopad 2019.
 
20 godina Zakona o vlasništvu i značaj UDRUGE UPRAVITELJ
Autor: prof. dr. sc. Hrvoje Kačer, redovni profesor u trajnom zvanju na pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu i počasni član UDRUGE UPRAVITELJ
 
Upravljanje stambenim zgradana kao regulirana profesija
Autor: prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovni profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i počasni član UDRUGE UPRAVITELJ
 
Zemljišna knjiga - ogledalo pravnog stanja nekretnine
Autor: Ana-Marija Končić, Voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
 
Sudska praksa kao izvor prava
Autor: dr. sc. Teodor Antić
 
Upravljanje nekretninama kroz sudsku praksu
Autor: Damir Kontrec, mag. iur., Predsjednik Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske

 
HVAR, 24.-27.4.2019.
 
Ugradnja dizala- Pravni aspekt i uloga upravitelja
Autor: Silvana Vučković, mag.iur., STANO-UPRAVA D.O.O. SPLIT
 
Energetska obnova višestambenih zgrada u Hrvatskoj
Autor: Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti
 
Opća uredba o zaštiti podataka u praksi upravitelja zgrade (poseban osvrt na videonadzor)
Autor: Petra Papić, viša savjetica u Agenciji za zaštitu osobnih podataka
 
Energetsko siromaštvo
Autor: Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ., Načelnica Sektora za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Building Information Modelling (BIM) i upravljanje nekretninama
Autori: Helena Jelić, univ.bacc.ing.aedif.; Ivona Ivić, mag.ing.aedif.; prof.dr.sc. Anita Cerić; doc.dr.sc. Maja-Marija Nahod; Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prinudna uprava
Autor: prof.dr.sc. Tatjana Josipović, redoviti profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Pozajmice upravitelja ili drugih (druge zgrade npr.) suvlasnicima
Autori: prof. dr. sc. Hrvoje Kačer, redoviti profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu; doc. dr. sc. Blanka Kačer, docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Dimovodni sustavi u višestambenim zgradama stanje danas, trendovi za budućnost
Autor: Dejan Lončarić, Grupacija dimnjačara pri HGK

e-Račun
Autor: Mario Erceg, dipl.ing.el., voditelj Ureda razvojnih projekata, LIBUSOFT CICOM d.o.o.

Novi mediji - prednosti i nedostaci suvremenog načina komuniciranja i njegov utjecaj na rad upravitelja
Autor: Marija Sesler, viši suradnik za odnose s javnošću i reklamacije, GSKG d.o.o., Zagreb

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) u ostvarenju ciljeva održivog razvoja (COR)
Autor: Andreja Barberić, struč.spec.oec., savjetnik za odnose s javnošću tvrtke Inkasator d.o.o. Karlovac

Okrugli stol - Na pragu novog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada i međunarodna razmjena iskustva
Isječci iz zakonske regulative Republike Hrvatske, Republike Slovenije, Republike Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine
 

ZADAR, 18.-21.4.2018.

Isključenje iz suvlasničke zajednice

Autor: prof.dr.sc. Tatjana Josipović, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 
Pravni aspekti zaštite osobnih podataka i primjena GDPR-a
Autor: Petra Papić, Agencija za zaštitu osobnih podataka
 
Energetska obnova zgrada
Autor: Mladen Ilijević, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 
nZEB - uvođenje nula energetskeih zgrada u svijetu
Autori: prof.dr.sc. Anita Cerić, doc.dr.sc. Maja-Marija Nahod, Građevinski fakultet u Zagrebu
 
nZEB pred vratima Hrvatske
Autor: Irena Križ Šelendić, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 
Okrugli stol - Međunarodna iskustva u upravljanju stambenim zgradama (Hrvatska, BIH, Srbija, Slovenija, Makedonija, Slovenija, Litva i Latvija, Rusija)
 
Novi izazovi u okviru postojećih pravnih instituta (više povezanih tema):
  1. Zakon o vlasništvu - neki prijedlozi de lege ferenda, prof.dr.sc. Hrvoje Kačer,
  2. Osnova za plaćanje pričuve, Vedran Vukobrat, dipl.iur.
  3. Izmjene pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora, Ana-Marija Končić
 
Energetska obnova - provedba i stanje na terenu
  1. Opće napomene za uspješnu provedbu projekata energetske obnove višestambenih zgrada financiranih iz EU fondova, Predrag Culjak, dipl.ing.stroj.
  2. Koraci nakon potpisivanja ugovora o energetskoj obnovi višestambenih zgrada-iskustvo tvrtke Labin stan d.o.o., Dolores Sorić dipl.oec
  3. Financijsko praćenje projekata energetske obnove višestambenih zgrada, mr.sc. Katica Burian, LIBUSOFT CICOM d.o.o.
 
Promjena uređaja za grijanje - skupa zamjena bojlera i sanacija dimnjaka
Autor: Dejan Lončarić, predsjednik Grupacije dimnjačara pri HGK

Alati dobre komunikacije u praksi
Autor: Mario Erceg, Voditelj ureda razvojnih projekata, LIBUSOFT CICOM d.o.o.

Komunikacijska vještina - ključ uspjeha
Autor: Željka Tihomirović, savjetnica za marketinšku strategiju i brendiranje, LIBUSOFT CICOM d.o.o.
 

MALI LOŠINJ, 26. - 29.04.2017.
 
Ovršni zakon - poseban osvrt na promjenu sredstva ovrhe
Autor: Damir Kontrec, mag.iur., Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 
Provedba ovrhe na računu pričuve zgrade
Autor: Vedran Vukobrat, dipl.iur., LIBUSOFT CICOM d.o.o.
 
Energetska obnova višestambenih zgrada EU sredstvima
Autor: Irena Križ Šelendić, dipl.ing.građ., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 
Iskustva u provedbi programa sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada i izazovi prelaska s nacionalnog na EU financiranje
Autor: Mladen Ilijević, dipl.ing.arh., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 
Dva lica grada
dr.sc. Maja-Marija Nahod i prof.dr.sc. Anita Cerić, Građevinski fakultet u Zagrebu
 
Zakon o zaštiti osobnih podataka
Autor: Petra Papić, dipl.iur., Agencija za zaštitu osobnih podataka
 
Komunikacijski trendovi u 21. stoljeću
Autor: doc.dr.sc. Domagoj Bebić, Fakultet političkih znanosti
 
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - dvadeset godina primjene
Autori: prof.dr.sc. Hrvoje Kačer i doc.dr.sc. Blanka Ivančić Kačer, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
 
Protupožarna zaštita u višestambenim zgradama
Autor: Željko Skender, dipl.ing.el., ovlašteni revident zaštite od požara
 
Novi trendovi u provođenju nabave - eAukcija
Autor: Gordana Vlahović, mag.oec., LIBUSOFT CICOM d.o.o.


POREČ, 20. - 23.04.2016.
 
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - dvadeset godina primjene i perspektiva daljnjih izmjena na tragu potreba za kvalitetnijim upravljanjem nekretninama
Autor: prof.dr.sc. Tatjana Josipović, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 
Istek roka za povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora - tumačenja i moguća postupanja zemljišnoknjižnih sudova
Autori: Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Stalne službe u Sesvetama u suradnji sa: Franjo Končić, ovlaštenim zemljišnoknjižnim referentom Stalne službe u Dugom Selu Općinskog građanskog suda u
Zagrebu

Energetska obnova stambenih zgrada korištenjem EU sredstava - priprema javnih poziva za 2016.godinu
Autor: Irena Križ Šelendić, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 
Rezultati dvogodišnje provedbe energetske obnove višestambenih zgrada, budući izazovi, te važnost promocijskih i motivacijskih aktivnosti za poticanje energetske obnove
Autori: dr.sc. Vesna Bukarica, Lidija Tošić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 
Marketing i promocija upraviteljske djelatnosti - kako poboljšati sliku upravitelja u javnosti i kod korisnika usluga
Autor: Krešimir Macan, MANJGURA d.o.o
 
Važnost fakultetske izobrazbe za upravljanje i održavanje građevina
Autori: prof.dr.sc. Anita Cerić, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Maja-Marija Nahod, dipl.ing.građ., Građevinski fakultet u Zagrebu
 
Upotreba elektroničkih dokumenata za efikasnije poslovanje upravitelja
Autor: Mario Erceg, LIBUSOFT CICOM d.o.o.

Aktivna i pasivna legitimacija upravitelja - različita tumačenja i tretiranja u sudskim predmetima
Autor: Damir Kontrec,mag.iur., sudac u Građanskom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 
Mogućnost izbjegavanja problema oko suvlasničke većine i tko sve može biti upravitelj i predstavnik suvlasnika
Autor: Prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, doc.dr.sc. Blanka Ivančić-Kačer, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

BRAČ, 22. - 25.04.2015.
 
AKTUALNA USTANOSUDSKA PRAKSA VEZANA UZ PITANJA ZAJEDNIČKE PRIČUVE 
Autor: dr.sc. Teodor Antić, Glavni tajnik Ustavnog Suda RH
 
POVEZIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNIGE POLOŽENIH UGOVORA - DOSTIGNUTO STANJE I OTVORENA PITANJA ZA UPRAVITELJE
Autor: Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Stalne službe u Sesvetama OGS Zagreb
 
PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE I ULOGA UPRAVITELJA
Autor: Irena Križ Šelendić, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
 
ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA I SUDJELOVANJE UPRAVITELJA U NATJEČAJIMA I JAVNIM POZIVIMA FONDA
Autori: dr.sc. Vesna Bukarica i suradnice: Andrea Rajčić, Ana Đigaš, Silvana Gluić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost      
            
ZRELOST ZGRADE ZA ENERGETSKU OBNOVU
Autor: prof.dr.sc. Anita Cerić i dr.sc. Maja-Marija Nahod, Građevinski fakultet u Zagrebu
 
ISKUSTVA UPRAVITELJA U ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADA I NATJEČAJIMA FZOEU 
Autor: Odbor za tehniku - Dolores Sorić, LABIN STAN d.o.o.
 
OBVEZA PRIMJENE SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA UPRAVITELJE U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Autori: Odbor za financije - mr.sc. Katica Burian, LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb    
 
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA MODERNIH INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA ZA POTREBE UPRAVITELJA
Autori: Odbor za financije - Mario Erceg, LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb  
 
PRAVODOBNO UTUŽIVANJE DUŽNIKA ZAJEDNIČKE PRIČUVE UZ MOGUĆNOST NAGODBE I OPROSTA ZATEZNIH KAMATA
Autor: prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, redoviti profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu
 
OBVEZE UPRAVITELJA U PROTUPOŽARNOJ ZAŠTITI ZGRADA
Odbor za pravo - Brankica Dejanović, INKASATOR d.o.o. Karlovac 
 
ODGOVORNOST UPRAVITELJA I PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA PREMA UGOVORU O KREDITU
Autor: Marko Mijat, odvjetnik, odvjetnički ured GOLUBIĆ I PARTNERI, Zagreb

CRIKVENICA, 23. - 26.04.2014.
 
NOVINE U OVRŠNOM POSTUPKU BITNE ZA POSLOVANJE UPRAVITELJA
Autor: Damir Kontrec, dipl.iur., Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 
OSIGURANJE NOVČANE TRAŽBINE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI
Autor: Odbor za pravo - Brankica Dejanović, INKASATOR d.o.o. Karlovac 
 
PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA
Autori: predstavnici Udruge UPRAVITELJ
 
SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA
Autori: mr.sc. Vesna Bukarica, Silvana Gluić, dipl.ing.građ. i Miroslav Lesjak, dipl.ing.el., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost      
            
OBVEZE UPRAVITELJA U SVEZI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI STAMBENIH ZGRADA PREMA NACRTIMA PROPISA KOJI SU U FAZI DONOŠENJA
Autor: Odbor za tehniku - Sanja Vušković, dipl.ing. NOVI DANI d.o.o. Split
 
ISKUSTVA U PROVEDBI PROJEKATA ENERGETSKE OBNOVE
Autor: Željka Hrs Borković, d.i.a., Ekspert za energetsku učinkovitost, član uprave PLANETARIS d.o.o. Zagreb
 
PRIMJENA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK KROZ JOPPD OBRAZAC
Autori: Odbor za financije - mr.sc. Katica Burian i Karolina Labaš-Domišljanović, LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb    
 
HRVATSKI ZAKONODAVAC - MAJKA ILI MAĆEHA UPRAVITELJIMA?
Autor: prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, redoviti profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu
 
PRAVNA ZAŠTITA PRED USTAVNIM SUDOM REPUBLIKE HRVATSKE
Autor: dr.sc. Teodor Antić, Glavni tajnik Ustavnog Suda RH
 
KREDITNA LINIJA EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA PROJEKTE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA (WEBSEFF)

Autor: Vedrana Perković-Hadl, EBRD konzultant, Zagreb
BIOGRAD NA MORU, 24. - 27.04.2013.
 
ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA - MOGUĆE PROMJENE ZA UČINKOVITIJE UPRAVLJANJE
Autor: dr.sc. Vanja Bilić, pomoćnik ministra, Ministarstvo pravosuđa
 
NOVINE U OVRŠNOM PRAVU I POSTUPANJE UPRAVITELJA U PROCESIMA NAPLATE POTRAŽIVANJA
Autor: Odbor za pravo -  Brankica Dejanović, dipl.iur, Inkasator d.o.o., Karlovac   
 
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA - STVARNE (I PRAKSOM) UVRIJEŽENE OBVEZE UPRAVITELJA
Autor: Odbor za pravo - Tamara Borković, dipl.iur, ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica GSKG
 
UČINCI ZAKONA O FISKALIZACIJI NA RAČUNOVODSTVO UPRAVITELJA
Autor: Odbor za financije - mr.sc. Katica Burian i mr.sc. Nikola Đurić, LIBUSOFT CICOM d.o.o.
 
ULOGA UPRAVITELJA U PROCESIMA CERTIFICIRANJA ZGRADA I POKRETANJA SUSTAVNE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA
Autor: Željka Hrs Borković, d.i.a. Ekspert za energetsku učinkovitost / član uprave PLANETARIS d.o.o. Zagreb                          
 
ZAKONSKE MOGUĆNOSTI UPRAVITELJA I MODEL ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA
Autor: Ana Pavičić-Kaselj, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb
 
OBNOVA FASADA U FUNKCIJI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Autor: Odbor za tehniku - Nada Matić, ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica GSKG
 
NOVINE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU ZNAČAJNE ZA RAD UPRAVITELJA
Autor: Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda RH
                      
PRIMJENA NOVOG PRAVILNIKA O POVEZIVANJU ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA
Autor: Ana-Marija Končić,voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
 
POVEZIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA - ULOGA GEODETSKE STRUKE I SURADNJA S UPRAVITELJIMA
Autor: mr.sc. Blaženka Mičević, zamjenica ravnatelja Državne geodetske uprave i mr.sc. Marija Brajković, dipl.ing.geod.
 
ODGOVORNOST I ULOGA UPRAVITELJA NEKRETNINAMA U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE OBJEKATA
Autor: prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, izv. profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
RABAC, 23. - 26.05.2012.
 
DJELATNOST UPRAVLJANJA I NAMJENA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
Autor: Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda RH
 
NEKI SLUČAJEVI ODŠTETNE ODGOVORNOSTI UPRAVITELJA (ONI NA KOJE DO SADA NISMO RAČUNALI)
Autor: prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, izv. profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
                      
PROMET NEKRETNINAMA NAKON IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
Autor: Ana-Marija Končić,voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
 
AKTUALNOSTI U SVEZI OBRAČUNA PLAĆA I DRUGOG DOHOTKA S POSEBNIM OSVRTOM NA RAD UPRAVITELJA I OBRAČUN NAKNADA PREDSTAVNIKA ZGRADA
Autor:  Odbor za financije - mr.sc.Kornelija Sirovica, savjetnica u časopisu RIF
 
FINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KROZ PROGRAME EU - NOVA RJEŠENJA, INVESTICIJE I PROMJENE PONAŠANJA KORISNIKA ZGRADA
Autor: Andrea Vugrinović, direktorica  konzultantske tvrtke SUPERNA d.o.o.
 
ENERGETSKA UČINKOVITOST I MOGUĆNOSTI UPRAVITELJA ZA KORIŠTENJE KREDITNIH SREDSTAVA IZ EIB/EBRD, TE HBOR DAROVNICA-FINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADRSTVU
Autor: Cinzia Zubin, HBOR Pula i PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
                       
JEDINSTVENA UPLATNICA - PROBLEMATIKA PRISILNE NAPLATE S NAGLASKOM NA ZAJEDNIČKU PRIČUVU
Autor: Odbor za pravo - Tamara Borković, dipl.iur
 
NAPLATA PRIČUVE I KAKO JE POBOLJŠATI - OVRHA NA TEMELJU PRAVOMOĆNOG RJEŠENJA
Autor: Odbor za pravo -  Brankica Dejanović, dipl.iur                             
 
KAKO UBRZATI POSTUPKE POVEZIVANJA ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA
Autor: Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
 
KRIZNO KOMUNICIRANJE UPRAVITELJA S JAVNOŠĆU - MEDIJIMA, STRANKAMA I INSTITUCIJAMA
Autor: Odbor za informiranje - Marija Sesler
VODICE, 19.-21.05.2011. 
 
ORGANIZIRANJE UPRAVITELJA I ULOGA UDRUŽENJA UPRAVITELJA NEKRETNINAMA
Autor: Joško Jakelić,dipl.ing, Predsjednik Vijeća i Udruženja upravitelja nekretninama
 
ODGOVORNOST UPRAVITELJA U SVJETLU NOVIH PROTUPOŽARNIH I VEZANIH PROPISA
Autor: prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, izv. profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
 
NOVINE U OVRŠNOM POSTUPKU ZNAČAJNE ZA RAD UPRAVITELJA ZGRADA
Autor: Damir Kontrec, sudac Vrhovnog suda RH
 
ISKUSTVA UPRAVITELJA U OVRŠNOM POSTUPKU NA NOVČANIM SREDSTVIMA
Autor: Odbor za pravo - Brankica Dejanović, dipl.iur.
 
AUTOMATIZACIJA PRIPREME OVRHA KROZ INFORMATIČKO RJEŠENJE
Autor: Odbor za financije - Mario Erceg, dipl.ing.
 
PRAVA I OBVEZE PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA U ODNOSU PREMA SUVLASNICIMA I  UPRAVITELJ
Autor: Odbor za pravo - Tamara Borković, dipl.iur.
 
MEĐUNARODNA ISKUSTVA NA UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA - VI DIO
Autor: dr.sc.Saša Drezgić i Snježana Ristić, dipl.oec - Ekonomski fakultetu u Rijeci
 
POVEZIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA - GDJE SMO GODINU DANA NAKON OBJAVE PRAVILNIKA
Autor: Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Sesvetama
 
ROKOVI ČUVANJA KNJIGOVODSTVENE DOKUMENTACIJE UPRAVITELJA PREMA RAČUNOVODSTVENIM I POREZNIM PROPISIMA
Autor: Odbor za financije - mr.sc. Zoran Kastropil, dipl.oec. i Katica Burian, dipl.oec.
 
KAKO USPOSTAVITI I ODRŽATI USPJEŠNU KOMUNIKACIJU SA ZAHTJEVNIM I TEŠKIM SUGOVORNIKOM
Autor: Martina Trboglav, prof. psihologije, konzultant - RAMIRO d.o.o. Zagreb.
BAŠKA, 20.-22.05.2010.
 
PREDSTAVLJANJE KODEKSA POSLOVANJA I PONAŠANJA UPRAVITELJA NEKRETNINAMA
Autor: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA i Udruženje upravitelja nekretninama
 
ANALIZA NORMI BITNIH ZA UPRAVITELJE U ZAKONU O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
Autor: prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, izv. profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
 
DOSADAŠNJA ISKUSTVA UPRAVITELJA U POSTUPCIMA SREĐIVANJA ZEMLJIŠNIH KNJIGA
Autor: Brankica Dejanović, dipl.pravnik, INKASATOR d.o.o.
 
O PRETPOSTAVKAMA ZA UPIS U ZEMLJIŠNU KNJIGU, ODGODI POVJERENJA I NOVOJ ULOZI UPRAVITELJA
Autor: Ana-Marija Končić, voditeljica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskoga suda u Sesvetama

SPOROVI OKO ZAJEDNIČKE PRIČUVE U PARNIČKOM I OVRŠNOM POSTUPKU - PROBLEMI U PRAKSI I MOGUĆA RJEŠENJA
Autor: Damir Kontrec, dipl. pravnik zamjenik predsjednika Županijskog suda u Varaždinu
 
NEDOPUSTIVO UDRUŽIVANJE UPRAVITELJA I MOGUĆE OPASNOSTI OD STVARANJA NEDOZVOLJENIH KARTELA
Autor: Mladen Cerovac, mag. iur., Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
 
UGOVOR O UPRAVLJANJU KROZ ASPEKT IZUZIMANJA (SUVLASNIKA IZ UPRAVLJANJA)
Autor: Tamara Borković, dipl. iur., Zagrebački Holding d.o.o.
 
MEĐUNARODNA ISKUSTVA NA UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA - IV DIO
Autor: dr. sc. Saša Drezgić., Ekonomski fakultet u Rijeci
 
VAŽNOST KVALITETNOG ODRŽAVANJA ZA PRODULJENJE ŽIVOTNOG VIJEKA NEKRETNINE
Autor: Nada Matić, dipl.ing.grad., Zagrebački Holding d.o.o.

OTPIS POTRAŽIVANJA I OBVEZE UPRAVITELJA I SUVLASNIKA ZGRADE
Autor: mr. sc. Zoran Kastropil, dipl. oec.
 
POSEBNA TEMA:
VAŽNOST DOBRE PREZENTACIJE ONOGA ŠTO RADE JLS I UPRAVITELJI ZA SVEUKUPNI USPJEH U POSLOVANJU

Autor: PR ekspert Zoran Pucarić, MANJGURA d.o.o.
MAKARSKA, 21.-23.05.2009.
 
PRAVNI STATUS ZGRADE - NOVI PRIJEDLOZI ZAKONSKE REGULATIVE
Autor: prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, izv. prof. Pravnog fakulteta u Splitu
 
MEĐUNARODNA ISKUSTVA NA UPRAVLJANU NEKRETNINAMA III DIO
Autor: dr.sc. Saša Drezgić, Ekonomski fakultet u Rijeci
 
AKTUALNI PRAVNI PROBLEMI U RADU UPRAVITELJA
Autor: Odbor za Pravo i Predsjednica Udruge UPRAVITELJ Brankica Dejanović, dipl.iur.
 
OVRHA NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE RADI NAPLATE ZAJEDNIČKE PRIČUVE
Autor: Damir Kontrec, dipl.iur., zamjenik predsjednika Županijskog suda u Varaždinu
 
PLANIRANJE FINANCIJSKIH ASPEKATA POSLOVANJA KAO PREDUVJET EFIKASNOM UPRAVLJANJU U UVJETIMA EKONOMSKE KRIZE
Autor: doc.dr.sc. Ivica Pervan, Ekonomski fakultet u Splitu
 
PLANOVI I AKTIVNOSTI NOVOOSNOVANOG UDRUŽENJA UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA PRI HGK
Autor: Predsjednik vijeća g. Joško Jakelić i predstavnik HGK
 
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA U SVRHU ISPITIVANJA BONITETA POSLOVNIH PARTNERA S KOJIMA UPRAVITELJI SURAĐUJU
Autor: mr.sc. Zoran Kastropil, dipl.oec.
 
SANACIJA ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE U SLUČAJU PROTIVLJENJA OD STRANE (POJEDINOG) SUVLASNIKA
Autor: Martina Pilić, dipl.iur. i Tamara Borković, dipl.iur., ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - podružnica GSKG
BRIJUNI, 08.-10.05.2008.
 
UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA S POSEBNIM OSVRTOM NA ZAJEDNIČKE DIJELOVE NEKRETNINE
Autor: Damir Kontrec, dipl.prav, Predsjednik županijskog suda u Varaždinu
 
PROČELJA ZGRADA - DOBRA OD POSEBNOG INTERESA ZA JLS, TE ULOGA UPRAVITELJA U ODRŽAVANJU ISTIH
Autor: Desanka Sarvan,dipl.prav. pročelnica Upravnog odjela za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Istarske županije
 
VLASTITA ULAGANJA SUVLASNIKA, ŽUPANIJA I GRADOVA KROZ NOVI MODEL KREDITIRANJA OBNOVE PROČELJA I FINANCIRANJE VELIKIH RADOVA NA ZGRADAMA - PRIMJERI IZ PRAKSE GRAD ROVINJ
Autor: RUBINI d.o.o., grad Osijek - ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o. i glavni sponzor PBZ d.d. Zagreb
 
ZGRADA - SUBJEKT I OBJEKT UPRAVLJANJA
Autor: Odbor za pravo - Predsjednica Udruge UPRAVITELJ Brankica Dejanović, dipl.iur
 
(NE)UČINKOVITOST NAPLATE PRIČUVE S POSEBNIM OSVRTOM NA IZMJENE OVRŠNOG ZAKONA
Autor: Mirela Ercegović, dipl.iur i Tamara Borković, dipl.iur ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. i Odbor za pravo
 
PROBLEMI IZ PRAKSE VEZANO ZA PRIMJENU PRAVILNIKA O SIGURNOSTI DIZALA
Autor: Odbor za tehniku - Predsjednik Upravnog odbora Udruge UPRAVITELJ Marko Vučko, dipl.ing.
 
OBLICI INFORMIRANJA I KOMUNICIRANJA SA SUVLASNICIMA
Autor: Marija Sesler, dip.nov. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica GSKG i Odbor za informiranje
 
OBRAČUN KAMATA DUŽNICIMA ZA NEPLAĆENU PRIČUVU
Autor: Odbor za financije i mr.sc. Zoran Kastropil, dipl.oec.
 
UČINKOVITA NAPLATA PRIČUVE - DESET KORAKA DO CILJA
Autor: Odbor za financije,  Odbor za informiranje - Rade Ignjatović,dipl.oec LIBUSOFT CICOM d.o.o., Zagreb
 
ULOGA I STATUS UPRAVITELJA KAO NARUČITELJA ODNOSNO PONUDITELJA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE
Autor: Odbor za pravo, Odbor za financije - Maja Lukeš-Petrović, dipl.prav, savjetnica Ministarstva financija u mirovini i Katica Burian,dipl.oec, LIBUSOFT CICOM d.o.o., Zagreb
                                  
ŠTO JE TO PRAVNI STANDARD STRUČNJAKA - PROFESIONALACA U SLUČAJU UPRAVITELJA
Autor: Prof.dr.sc. Hrvoje Kačer, izv. profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
 
MEĐUNARODNA ISKUSTVA NA UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA - II DIO
Autor: dr.sc.Saša Drezgić - Ekonomski fakultetu u Rijeci
DUBROVNIK, 17.-19.05.2007.
 
USTAVNA TUŽBA KAO SREDSTVO PRAVNE ZAŠTITE U PREDMETIMA VEZANIM ZA UPRAVLJANJE ZGRADAMA
Autor: mr.sc. Teodor Antić, Glavni tajnik Ustavnog suda RH
 
VLASTITA ULAGANJA SUVLASNIKA U ZAJEDNIČKE DJELOVE I UREĐAJE ZGRADE TE MOGUĆNOSTI PRIJEBOJA S PRIČUVOM
Autor: Odbor za pravo - STAMBENI FOND d.o.o. Karlovac
 
PRIMJENA PRAVILNIKA O SIGURNOSTI DIZALA
Autor: Odbor za tehniku - ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o. Osijek
 
PRIMJENA TEHNIČKOG PROPISA O UŠTEDI TOPLINSKE ENERGIJE I TOPLINSKOJ ZAŠTITI U ZGRADAMA
Autor: Odbor za tehniku - ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica GSKG Zagreb
 
ZASTARA TRAŽBINA UPRAVITELJA PO ZAKONU O OBVEZNIM ODNOSIMA
Autor: prof.dr.sc. Hrvoje Kačer - Pravni fakultet u Splitu
 
MEĐUNARODNA ISKUSTVA NA UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA
Autor: mr.sc. Saša Drezgić - asistent na Ekonomskom fakultetu u Rijeci
 
FINANCIJSKO POSLOVANJE UPRAVITELJA I OBVEZE IZVJEŠTAVANJA PREMA SUVLASNICIMA
Autor: Odbor za financije - BIRO STAN-UPRAVLJANJE d.o.o. Šibenik
 
POVEZIVANJE KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA I ZEMLJIŠNE KNJIGE BEZ PLANA POSEBNIH DIJELOVA ZGRADE
Autor: Odbor za tehniku - KANY d.o.o. Pula i Odbor za pravo - STAMBENI FOND d.o.o. Karlovac
SPLIT, 11.-13.05.2006.
 
ODGOVORNOST UPRAVITELJA PREMA TREĆIMA S OSNOVA GOSPODARENJA I UPRAVLJANJA NEKRETNINOM, SUKLADNO NOVOM ZOO
Autor: Senka Orlić Zaninović, Ministarstvo pravosuđa
 
PRIMJENA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NAMJENJENIH ZA NADSTOJNIKA STAMBENE ZGRADE
Autor: Odbor za pravo - ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o. Osijek
 
PROBLEMATIKA PLINSKIH INSTALACIJA
Autor: Odbor za tehniku - RIJEKA-STAN d.o.o. Rijeka
 
NOVI PRAVILNIK O DIZALIMA
Autor: Odbor za tehniku - GKG d.o.o. podružnica GSKG d.o.o. Zagreb
 
ODGOVORNOST UPRAVITELJA U UPRAVNOM POSTUPKU S ASPEKTA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA
Autor: Bosiljka Britvić, dipl. iur. - Pravni fakultet u Splitu
 
MODEL KREDITIRANJA VELIKIH RADOVA NA ZAJEDNIČKIM DIJELOVIMA ZGRADA
Autor: STANO-UPRAVA d.o.o. Split i CREDO BANKA d.d.
 
POBOLJŠAVANJE NAPLATE PRIČUVE I OSVRT NA OVRŠNI ZAKON I JAVNOBILJEŽNIČKU ULOGU U NAPLATI
Autor: Odbor za pravo - STAMBENI FOND d.o.o. Karlovac
 
UVOĐENJE KABELSKE TELEVIZIJE I SURADNJA UPRAVITELJA S KONCESIONARIMA KTV - RAZMATRANJE PROCEDURE
Autor: Odbor za tehniku, predstavnici radne skupine iz Upravnog odbora
NOVALJA, 18.-21.05.2005.
 
ODGOVORNOST UPRAVITELJA PREMA TREĆIMA S OSNOVA GOSPODARENJA I UPRAVLJANJA NEKRETNINOM
Autor: Brankica Dejanović, dipl.iur.
 
PRAVNI POLOŽAJ UPRAVITELJA U UPRAVNIM I SUDSKIM POSTUPCIMA
Autor: prof.dr.sc. Hrvoje Kačer
 
OSVRT NA ZAKON O GRADNJI S ASPEKTA UPORABE I ODRŽAVANJA GRAĐEVINE
Autor: Tomislav Kani, ing.građ.
 
DIMJNACI - FUNKCIJA, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA (posebna publikacija)
Autor: Željko Marenčić
Nakladnik: GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. Zagreb
 
ORGANIZACIJA PLANIRANJA I IZVOĐENJA VELIKIH POPRAVAKA UZ POTPORU INFO PROGRAMA EVIDENCIJA UGOVORENIH RADOVA
Autor: Stjepan Črnjak, dipl.ing. i Stjepan Zlodi, Developer
 
UGOVORENE I REALIZIRANE USLUGE KAO MOGUĆI OKVIR ZA DEFINIRANJE STANDARDA PRUŽANJA USLUGA I POVEĆANJA PRIHODA UPRAVITELJA
Autor: Rade Ignjatović, dipl.oec.
 
POBOLJŠAVANJE NAPLATE PRIČUVE I OSVRT NA IZMJENE U OBRAČUNU NAKNADA PREDSTAVNIKU SUVLASNIKA 
Autori: mr. Zoran Kastropil
 
PRETPOSTAVKE ZA OSNIVANJE FINANCIJSKE INSTITUCIJE ZA BOLJU PODRŠKU RADA UPRAVITELJA
Autori: mr. Zoran Kastropil
ŠIBENIK, 13.-15.05.2004.
 
PRIMJENA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
Autor: Brankica Dejanović, dipl.iur.
 
NEKA DVOJBE OKO PRAVNOG STATUSA UPRAVITELJA, POSEBNO GLEDE AKTIVNE LEGITIMACIJE
Autor: prof.dr.sc. Hrvoje Kačer
 
SPOMENIČKA RENTA I ULOGA UPRAVITELJA U ODRŽAVANJU SPOMENIČKE BAŠTINE
Autor: mr. Teodor Antić
 
PROGRAM OBNOVE REGISTRIRANIH I ZAŠTIĆENIH OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE
Autor: Nada Matić dipl.ing.
 
UPRAVLJANJE IMOVINOM U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PREMA METODOLOGIJI PROJEKTA REFORME LOKALNE SAMOUPRAVE
Autor: mr. Hrvoje Bertović
 
METODOLOGIJA IZRADE GODIŠNJIH PROGRAMA UPRAVLJANJA
Autori: Štefica Lustek, dipl.ing. i Milan Bućan dipl.ing.
 
INFORMATIČKA PODRŠKA ZA IZRADU GODIŠNJIH PROGRAMA UPRAVLJANJA I ELEKTRONIČKO VOĐENJE PLATNOG PROMETA 
Autori: Mario Erceg, dipl.ing. i Libor Burian dipl.oec.
 
PROGRAM ODRŽAVANJA KOTLOVNICA
Autor: Marko Vučko, dipl.ing.
 
POREZNI TRETMAN SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
Autor: Katica Burian, dipl.oec.
OPATIJA, 15.-17.05.2003.
 
INSPEKCIJSKI NADZOR I ODGOVORNOSTI UPRAVITELJA
Autor: Merica Lešić, dipl.iur.
 
PRAVNI POLOŽAJ UPRAVITELJA U POSLOVIMA IZVANREDNE UPRAVE
Autor: Brankica Dejanović, dipl.iur.
 
NEURO-LINGVISTIČKO PROGRAMIRANJE U RADU UPRAVITELJA ZGRADA
Autor: Tanja Sorić
 
STRATEGIJA STAMBNE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE
Autori: dr. sc. Gojko Bežovan i dr. sc. Zlatan Frölich
 
OBRAČUN NAKNADE PREDSTAVNIKU SUVLASNIKA ZGRADE
Autor: Zoran Kastropil, dipl.oec.
 
OBNOVA PROČELJA S NOVIM MARKETINŠKIM PRISTUPOM U SUFINANCIRANJU
Autor: Renata Maračić, dipl.pol.
 
USKLAĐIVANJE DIZALA S PROPISIMA
Autor: Marko Vučko, dipl.ing.
 
ODRŽAVANJE DIMNJAKA
Autor: Zdravko Šenjug
ZADAR, 09.-11.05.2002.
 
DOSADAŠNJA ISKUSTVA I POTEŠKOĆE U RADU UPRAVITELJA
Autor: Brankica Dejanović, dipl.iur.
 
ETALONSKA VRIJEDNOST - OSNOVICA POSLOVANJA ZGRADA
Autor: Nada Čanić, dipl.iur.
 
PLATNI PROMET SREDSTVIMA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
Autor: Zoran Kastropil, dipl.oec.
 
STAMBENA ŠTEDNJA U UPRAVLJANJU ZGRADAMA
Autor: Tomislav Kani, ing.građ.
 
SANACIJA PROČELJA

Autor: Nada Matić, dipl.ing.građ.
 
“STAMBENI GASNIK” - PISANOM RIJEČI DO SVAKOG SUVLASNIKA
Autor: Zdenko Šimunović, dipl.iur.
 
SASTANCI - DIREKTNI KONTAKTI SA SUVLASNICIMA
Autor: Renata Maračić, dipl. pol.
 
INTERNET - MEDIJ NEOGRANIČENIH MOGUĆNOSTI
Autor: Branko Prević
PLITVICE, 14.-16.10.2001.
 
SUVLASNICI NEKRETNINA - NOSITELJI PRAVA I OBVEZA
Autor: Brankica Dejanović, dipl.pravnik
 
UVOĐENJE INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA U ZEMLJIŠNU KNJIGU I JEDINSTVENA BAZA ZEMLJIŠNIH PODATAKA UZ OSVRT NA UKNJIŽBU ETAŽNOG VLASNIŠTVA I PRAVA GRAĐENJA
Autor: Damir Kontrec, dipl.iur Predsjednik Općinskog suda u Varaždinu
 
ZAŠTITA I SIGURNOST OD POŽARA
Autor: Željko Marenčić, samostalni stručnjak zaštite na radu, ovlaštena osoba za provođenje mjera zaštite od požara E-2700
 
MOGUĆNOST SANACIJE RAVNIH I KOSIH KROVOVA

Autor: Nada Matić, dipl.ing.građ
 
MODELI FINANCIRANJA VELIKIH POPRAVAKA
Autor: Tomislav Štimac, dipl.ing
 
OPOREZIVANJE NAKNADE PREDSTAVNICIMA SUVLASNIKA
Autor: Zoran Kastropil, dipl.oec
 
SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA
Autor: Miro Prebježić, ovl.ing.građ
 
UPRAVLJANJE POSLOVNIM ZGRADAMA
Autor: Radovan Brlečić i Andreja Kovač
 
KVALITETA U JAVNOM SEKTORU
Autor: Renata Maračić, dipl.pol.
PULA, 17.-19.05.2001.
 
DOSADAŠNJA ISKUSTVA I POTEŠKOĆE U RADU UPRAVITELJA
Autor: Brankica Dejanović, dipl. pravnik
 
RJEŠENJA INSPEKCIJSKIH TIJELA
Autor: Nada Čanić, dipl. iur.
 
VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE
Autor: prof.dr.sc Tatjana Josipović
 
TEHNIČKI ASPEKTI UPRAVLJANJA ZGRADAMA
Autor: Stjepan Črnjak, dipl. ing. građ.
 
ODRŽAVANJE UNUTARNJIH PLINSKIH INSTALACIJA U ZGRADAMA
Autor: Fikret Nasić, dipl. ing.
 
PROBLEMATIKA ODRŽAVANJA RATOM OŠTEĆENIH ZGRADA I STANOVA
Autor: Darko Vodopija, dipl. iur.
 
ODRŽAVANJE DIZALA
Autor: Hrvoje Puljić, dipl. ing.
 
KOMBINIRANO OSIGURANJE STAMBENIH ZGRADA
Autor: Nenad Crnković
 
INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA
Autor: Nenad Šimunec, dipl. pravnik
 
ZADUŽIVANJE RADI POKRIĆA TROŠKOVA
Autor: Zoran Kastropil, dipl. oec., RIF br. 4/2001
VARAŽDIN, 19.-20.10.2000.
 
RAZLUČIVANJE KNJIGOVODSTVA NAJAMNINE I PRIČUVE
Autor: Katica Burian, dipl. oec.
 
PROCES IZRADE GODIŠNJEG PROGRAMA UPRAVLJANJA STAMBENOM ZGRADOM
Autori: Stjepan Črnjak, dipl.ing.građ i Davor Merkaš, ing.građ
 
NEKA OTVORENA PITANJA U UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA
Autor: Brankica Dejanović, dipl. pravnik
 
KNJIGOVODSTVENO PRAĆENJE SREDSTAVA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
Autor: Zoran Kastropil, dipl. oec.
 
VLASNIŠTVO POSEBNIH DIJELOVA NEKRETINE
Autor: Mag.sc. Vladimir Krtalić d.i.g
Ostalo 
 
PLATNI PROMET SREDSTVIMA ZAJEDNIČKE PRIČUVE
Autor: Zoran Kastropil, dipl. oec., RRIF-Pravo i porezi br. 1/2001.
 
UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA - Sredstva zajedničke pričuve
Autor: Katica Burian, dipl. oec., RIF br. 4/2000.
 
UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA - Primjeri izvještavanja o stanju sredstava zaj.pričuve na kraju 1998.godine
Autor: Katica Burian, dipl. oec., RRIF br. 4/1999.
 
KOOPERATIVNO UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA
Autor: mr. sc. Zvonko Merkaš, sastanak upravitelja, Karlovac, 08.12.1998.
 
UPRAVLJANJE STAMBENIM ZGRADAMA - Knjigovodstveno - tehnički pristup
Autor: Katica Burian, dipl. oec., RRIF br. 11/1998.