U sklopu ovogodišnjeg jesenskog skupa upravitelja u Ludbregu, u petak 16.10.2015. održana je 91 sjednica upravnog odbora UDRUGE.

Prema dnevnom redu sjednice obradilo se nekoliko aktualnih tema. Prije svega usvojen je zapisnik sa 90. sjednice Upravnog odbora, napravljena je analiza revizije Registra članova UDRUGE prema dosad pristiglim i obrađenim popunjenim obrascima od strane članova, razmotren je daljnji sastav stručnih odbora UDRUGE, pregledan prijedlog sponzorskih paketa za proljeće 2016., prokomentiran je novi natječaj FZOEU za energetsku obnovu višestambenih zgrada, te pregledano Rješenje Gradsog ureda za opću upravu o upisu promjene Statuta.

U nastavku su odrađene završne detaljne pripreme za sam plenarni dio jesenskog skupa, program rada i sam tijek radionice.

Prokomentirane su daljnje pripreme proljetnog Savjetovanja u Poreču 2016.

U redovno članstvo UDRUGE primljena su dva nova člana: LUKOM d.o.o. iz Ludbrega i obrt UNIK iz Zadra.