U utorak, 16. prosinca 2014. godine u Zagrebu je održana 87. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ. Na sjednici su obrađene aktualne teme i doneseno je više zaključaka. Uz odaziv svih članova UO i gostiju ovo je bila najbrojnija sjednica Upravnog odbora do sada.

Pored usvajanja Zapisnika sa 86. sjednice, razmatrane su i slijedeće teme:
  • Aktualnosti iz rada upravitelja (sudjelovanje u raspravi oko novog Zakona o zaštiti od požara, kao i Zakona o izmjenama ZOTTE, kratke informacije sa sudjelovanja na: HUPFAS konferenciji, seminarima, suradnja s Građevinskim fakultetom, auditu za ISO9001 i 14001, te akcijskoj ISO ponudi za upravitelje, status i podrška daljnje suradnja s HGK, suradnja među upraviteljima i isključenje iz članstva Udruge upravitelja koji neredovito plaćaju članarinu, održanim radionicama, suradnji s državnim vlasnicima nekretnina (DUUDI, AUDIO, CERT) i dr.
  • Analiza održanog skupa u Vinkovcima i Tehničko-pravne radionice,
  • Pripreme za proljetno Savjetovanje upravitelja nekretnina, Brač 2015. uz objavu poziva za kandidiranje tema,
  • Aktualnosti oko usklađenja Statuta s novim Zakonom o udrugama i imenovanje Radne grupe za pripremu statuta (članovi Odbor za pravo i LC pravnici),
  • Analiza postupka prijema novih članova, te pod razno pitanje vjerodostojne isprave u ovršnim postupcima.