Tehnička radionica

21.svi.2010 - ODRŽANA TEHNIČKA RADIONICA U SKLOPU SAVJETOVANJA BAŠKA 2010
Na tehničkoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Baška 2010 obrađivale su se sljedeće teme:
 • primjena novih propisa vezano za Pravilnik o energetskom
 • certificiranju zgrada
 • nadzor izvršenih radova kooperanata i proizvođača s
 • posebnim osvrtom na izvedbene radove vlastite operative
 • isporuka energenata i ugradnja mjernih instrumenata
 • dizala i protupožarna zaštita, te obveze upravitelja

Financijska radionica

25.svi.2009 - U SKLOPU SAVJETOVANJA U MAKARSKOJ ODRŽANA UVODNA FINANCIJSKA RADIONICA
Na Savjetovanju upravitelja nekretninama u Makarskoj održana je kratka financijska radionica na kojoj se raspravljalo o mogućoj tematici Osnovne ili Napredne financijske radionice koja bi bila održana u kasnije utvrđenom terminu. Neke od tema  o kojima se raspravljalo:
 • učinkovita naplata pričuve
 • kako povećati likvidnost upravitelja
 • oblici vođenja knjigovodstva upravitelja
 • porezni tretman pričuve
 • sastavljanje obveznih izvješća
 • otpis tražbine vlasnika

Pravna radionica

25.svi.2009 - U SKLOPU SAVJETOVANJA U MAKARSKOJ ODRŽANA UVODNA PRAVNA RADIONICA
Na Savjetovanju upravitelja nekretninama u Makarskoj održana je kratka pravna radionica na kojoj se raspravljalo o mogućoj tematici Osnovne ili Naprede pravne radionice koja bi bila održana u kasnije utvrđenom terminu. Neke od tema  o kojima se raspravljalo:
 • institut "pravne osobnosti zgrade"
 • upraviteljski i sudski procesi
 • međuvlasnički ugovori i ugovori o upravljanju
 • organiziranje procesa prisilne naplate

Informacijska radionica

25.svi.2009 - U SKLOPU SAVJETOVANJA U MAKARSKOJ ODRŽANA UVODNA INFORMACIJSKA RADIONICA
Na Savjetovanju upravitelja nekretninama u Makarskoj održana je kratka informacijska radionicana kojoj se raspravljalo o mogućoj tematici Osnovne ili Napredne informacijske radionice koja bi bila održana u kasnije utvrđenom terminu. Neke od tema  o kojima se raspravljalo:
 • oblici informiranja suvlasnika
 • prikupljanje podataka o suvlasnicima i izvođačima
 • primjena informatičke tehnologije s web servisima
 • prikupljanje pričuve i objedinjena naplata
 • cjenik usluga upravitelja

Tehnička radionica

25.svi.2009 - U SKLOPU SAVJETOVANJA U MAKARSKOJ ODRŽANA UVODNA TEHNIČKA RADIONICA
Na Savjetovanju upravitelja nekretninama u Makarskoj održana je kratka tehnička radionica na kojoj se raspravljalo o mogućoj tematici Osnovne ili Akcijske tehničke radionice koja bi bila održana u kasnije utvrđenom terminu. Neke od tema  o kojima se raspravljalo:
 • organiziranje tehničke službe i kooperanata
 • primjena novih propisa o termičkoj zaštiti
 • nadzor izvršenih radova
 • isporuke energenata i ugradnja mjernih instrumenata
 • protupožarna zaštita i obveze upravitelja