Na održanoj Tehničko-pravnoj radionici u sklopu jesenskog skupa upravitelja u Ludbregu obrađivala se tematika iz sljedećih područja:
  • Predstavljanje rezultata dosadašnjih aktivnosti oko natječaja za energetsku obnovu višestambenih zgrada i najava novog natječaja
  • Priprema ugovora o izvođenju radova u procesu energetske obnove višestambenih zgrada (rizične klauzule ugovora o izvođenju radova, bitni sastojci ugovora, predmet ugovora, cijena i načini plaćanja, rokovi)
  • Imamo li izvođače koji mogu izdržati dinamiku, rokove i čekanje sredstava?