U Vukovaru je u sklopu jesenskog skupa Udruge održana tehnička radionica s 10 konkretnih akcija.