Na tehničkoj radionici održanoj u sklopu savjetovanja Mali Lošinj 2017 obrađivale su se sljedeće teme:
  • Plinske kotlovnice i sustavizagrijavanja
  • Ugradnja dizala u zgradama do 5 katova
  • Upravljanje i protupožarna zaštita
  • Komunikacija Upravitelj/dimnjačar/predstavniksuvlasnika