Na tehničkoj radionici održanoj u sklopu savjetovanja Brač 2015 obrađivale su se sljedeće teme:
  • Primjeri dobre prakse u provedbi energetske
  • obnove zgrada – iskustva sa zadnjim natjecajima Fonda.
  • Kako do boljeg projektiranja i certiciranja za EnU
  • Problemi kod provođenja mjera zaštite od požara.
  • Primjena Zakona o tržištu toplinske energije.
  • Postupanje u slucaju zabrane loženja od strane koncesionara (blindiranje dimovoda).