09.11.2006. održana  prva dvodnevna radionica na temu:

Pravne osnove za obavljanje djelatnosti upravljanja nekretninama