Na pravnoj radionici održanoj u sklopu savjetovanja Poreč 2016 obrađivale su se sljedeće teme:​
  • Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima dvadeset godina primjene
  • O licenciranje upravitelja – nastavak rasprave
  • Povezivanje Knjige položenih ugovora i zemljišne knjige - gdje smo u praksi?
  • Novosti u Ovršnom zakonu
  • Problemi upravitelja oko aktivne i pasivne legitimacije
  • Nalozi inspekcija i sudova upraviteljima za ispunjenje obveza koja u biti leži na suvlasnicima