Na pravnoj radionici održanoj u sklopu savjetovanja Brač 2015 obrađivale su se sljedeće teme:
  • Značaj izvatka iz zemljišne knjige i kako do uporabne dozvole od zgrade neophodne za energetsku učinkovitost?
  • Sredstva osiguranja tražbina, posebno primjena instituta zabilježbe tužbe po noveli ZZK iz 2013. 
  • Praktični primjeri pripreme i provođenja ovrha za neplaćenu pričuvu. 
  • Obveze upravitelja prema Zakonu o zaštiti od požara.