Na informacijskoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Rabac-Labin 2012 obrađivale su se sljedeće teme:
  • Novi priručnici i stalna potreba edukacije predstavnika suvlasnika,
  • Prikupljanje podataka za ažuriranje matičnih baza,
  • Kako sačuvati vjerodostojno stanje knjigovodstvenih podataka ako vam ode u stečaj banka kod koje držite sredstva pričuve, e-Poslovanje,…