Na informacijskoj radionici održanoj u sklopu savjetovanja Poreč 2016 obrađivale su se sljedeće teme:
  • Važnost informiranja suvlasnika
  • Marketinške aktivnosti kroz suradnju sa ostalim udrugama (Potrošač)
  • Obveze upravitelja u odnosu na
  • Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o zaštiti osobnih podataka
  • Nove web stranice UDRUGE i ‘Drugo lice grada’