Na informacijskoj radionici održanoj u sklopu savjetovanja Mali Lošinj 2017 obrađivale su se sljedeće teme:
  • Komunikacijski trendovi
  • Upravljanje reputacijom
  • Novi mediji
  • Profesionalna komunikacija (koliko se čujemo i razumijemo, šum u komunikaciji između upravitelja, suvlasnika i njihovog predstavnika)