Na informacijskoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Baška 2010 obrađivale su se sljedeće teme:
  • kako najefikasnije informirati suvlasnike
  • krizne situacije u komunikaciji sa suvlasnicima
  • i kako ih riješiti
  • važnost prikupljanja podataka
  • primjena infotehnologije s web servisima
  • PR i oglašavanje usluga upravitelja