Na financijskoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Rabac-Labin 2012 obrađivale su se sljedeće teme:
  • Značaj ažurnog vođenja podataka i redovito poduzimanje mjera prisilne naplate,
  • Ispravno formiranje računa i obvezni sadržaj koje traže obveznici primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti,
  • Porezni nalazi i kažnjavanje upravitelja,…