Na financijskoj radionici održanoj u sklopu savjetovanja Mali Lošinj 2017 obrađivale su se sljedeće teme:
  • Porezna reforma
  • Porez na najam zajedničkih dijelova zgrade
  • Novi Pravilnik o porezu na dohodak
  • Naplata potraživanja
  • eAukcija - diskusija