Na financijskoj radionici održanoj u sklopu savjetovanja Brač 2015 obrađivale su se sljedeće teme:
  • Pregled zakonskih izmjena u protekloj godini, te obveze upravitelja prema novom izvještajnom sustavu Porezne uprave.
  • Čiji OIB treba biti na računima koje dobavljači ispostavljaju zgradi?
  • Problemi u naplati pričuve za državnu imovinu. 
  • Kako izabrati odvjetnika za provedbu ovrhe?
  • Mjere učinkovite naplate potraživanja, e-BOX i digitalno poslovanje.