Na financijskoj radionici održanoj u skopu savjetovanja Baška 2010 obrađivale su se sljedeće teme:
  • učinkovita naplata i kako povećati likvidnost upravitelja
  • izračun pričuve prema različitim etalonskim vrijednostima 
  • i zaključenim ugovorima
  • oblici vođenja računovodstva upravitelja
  • sastavljanje obveznih izvještaja
  • otpis potraživanja i tražbine suvlasnika