Na financijskoj radionici s temom "Novosti i aktualnosti u financijskom poslovanju upravitelja" obrađivale su se sljedeće teme:
  • Novosti u plaćama i drugom dohotku vezano uz izmjene Pravilnika o porezu na dohodak 
  • Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće 
  • Porezna reforma i novosti u PDV-u
  • Praćenje naplate potraživanja unutar SPI sustava
  • Nabava i odabir naručitelja po projektu energetske obnove višestambenih zgrada 
  • Osnova za plaćanje pričuve 
  • Promjena sredstva ovrhe u skladu s posljednjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona