11. i 12. 12. 2006. održana je druga dvodnevna radionica na temu:

Pravne osnove za obavljanje djelatnosti upravljanja nekretninama