U utorak 13. veljače 2024. godine putem ZOOM aplikacije početkom u 11:00 sati održana je 136. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ. Članovi Upravnog odbora prvo su usvojili zapisnik sa 135. sjednice i zatim prokomentirali sve teme prema pripremljenom i usvojenom Dnevnom redu: Aktualnosti iz rada upravitelja (stanje novog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada), Financijski izvještaji, Proljetno Savjetovanje upravitelja nekretninama, Korčula (prijedlog tema, paneli, sponzori, pokrovitelji, rezervacijski list, preuzimanje troška na Udrugu), Upravni odbor - članstvo po godinama  i pod točkom razno raspravljalo se o članovima Odbora za informiranje obzirom da se u njemu sada nalaze samo dvije osobe te ovim putem pozivamo članstvo da se jave zainteresirani  priključe radu Odbora.Zapisnik sa 136. sjednice UO