U četvrtak, 20. travnja 2023. godine u Puli održana je XXXIV. redovna godišnja Skupština UDRUGE na kojoj je prema usvojenom Dnevnom redu podnesen i usvojen Izvještaj o radu UDRUGE i financijski izvještaj za 2022. godinu te je razmatran i usvojen financijski plan za 2024. godinu.
Svim članovima koji su sudjelovali na Savjetovanju kao i onima koji redovito plaćaju članarinu, a nisu mogli sudjelovati na Savjetovanju i radu Skupštine, biti će dostavljeni materijali sa Savjetovanja (prezentacije i poseban materijal IZ PRAKSE UPRAVITELJA). 
Više prošitajte u Zapisniku.