U srijedu, 20. travnja 2016. godine u Poreču je održana 94. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ. Na sjednici su obrađene aktualne teme prema Dnevnom redu i doneseno je više zaključaka. 

Pored usvajanja Zapisnika s 93. sjednice, razmatrane su sljedeće teme:
  • Aktualnosti iz rada upravitelja s posebnim osvrtom na licenciranje upravitelja, razmatranje Sponzorskih paketa. Iznesen je prijedlog nove raspodijele bodova prema kategorijama članova kao i nova vrijednost boda od 5,00 kuna
  • Priprema redovite godišnje Skupštine uz analizu pripremljenih izvještaja te izbor Radnog predsjedništva
  • Kroz završne pripreme Savjetovanja upravitelja nekretninama - Poreč 2016. definiran je protokol otvaranja Savjetovanja, pripremljene teme i radionice te ostali sadržaji prema Programu rada
  • Početak priprema jesenskog skupa upravitelja
  • U redovito članstvo Udruge primljena su tri redovita člana
  • Pod razno prokomentirana je potreba boljeg marketinškog nastupa Udruge

Više detalja u zapisniku.