U utorak, 23. veljače 2016. godine u Zagrebu je održana 93. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ. Na sjednici su obrađene aktualne teme i doneseno je više zaključaka. Isti dan u prostorima UDRUGE od 10 sati održana je i sjednica Vijeća Udruženja upravljanja zgradama HGK.

Pored usvajanja Zapisnika s 92. sjednice, razmatrane su sljedeće teme:

  • Aktualnosti iz rada upravitelja (promidžbena radionica UDRUGE, održana Financijska radionica, izrada nove web stranice, proveden ISO audit, promjena natječaja EnU, stanje oko razdjelnika)
  • Prokomentirana je izuzetno dobra suradnja s domaćim i inozemnim institucijama kao što je HGK (projekt licenciranja upravitelja), Hrvatski savjet za zelenu gradnju (sudjelovanje u raznim projektima novih nacionalnih strategija energetske obnove i sl.). Posebno je istaknuta i dobra suradnja s inozemnim institucijama u pripremama jesenskog skupa upravitelja-Novi Sad 2016.
  • Analizirane su pripreme za proljetno Savjetovanje upravitelja nekretninama na kojem će biti desetak zanimljivih tema, četiri radionice, te niz prezentacija i zanimljivih događanja. Sve veći interes sponzora za nastup potvrđuje kvalitetu rada UDRUGE i zanimanje za upraviteljsku djelatnost. Prokomentiran je prijedlog Financijskog plana za 2017. te ostale pripremne radnje za redovitu godišnju Skupštinu koja će se također održati u sklopu proljetnog savjetovanja u Poreču.
  • Započete su inicijalne pripreme jesenskog skupa koje će se održati od 13.-16.10.2016. u Novom Sadu
  • Za članstvo UDRUGE na 93. sjednici nije bilo kandidata za prijem.