U utorak, 24. veljače 2015. godine u Zagrebu je održana 88. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ. Na sjednici su obrađene aktualne teme i doneseno je više zaključaka. Isti dan u prostorima UDRUGE od 10 sati održana je i sjednica Vijeća Udruženja upravljanja zgradama HGK.

Pored usvajanja Zapisnika sa 87. sjednice, razmatrane su i slijedeće teme:

  • Aktualnosti iz rada upravitelja (sudjelovanje upraviteljima u natječajima i javnim pozivima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nastavak podrška daljnje suradnja s HGK, izmjenama ZV, članak PRIVREDNOG VJESNIKA, te pojave nelojalne konkurencije upravitelja),
  • Usvojen je prijedlog novog Statuta UDRUGE (varijanta B s 5 kategorija veličine članova) sukladno novom Zakonu o udrugama, koji će biti predložen na usvajanje na slijedećoj Skupštini na Braču,
  • Usvojen je prijedlog Financijskog plana za 2016. godinu koji će biti ispred UO predložen na usvajanje na Skupštini,
  • Analizirane su pripreme za proljetno Savjetovanje upravitelja nekretninama na kojem će biti desetak zanimljivih tema, četiri radionice i niz prezentacija i događanja. Veliki interes sponzora za nastup potvrđuje ispravnost rada UDRUGE i zanimanje za upraviteljsku djelatnost, što sigurno ima velikog oslonca na aktualne procese energetske obnove višestambenih zgrada,
  • Predstavnici INKASATORA d.o.o., domaćina jesenjeg skupa ove godine u Karlovcu, prezentirali su okvirni plan sadržaja skupa u vremenu od 15. do 17. listopada 2015. godine,
  • U članstvo UDRUGE primljen je novi član ICG d.o.o. iz Čakovca, te pod razno pitanje vjerodostojne isprave u ovršnim postupcima.

Na početku sjednici g. Davor Hernaus iz ALLIANZ Zagreb d.d., glavnog sponzora ovogodišnjeg Savjetovanja, saslušao je prijedloge za ciljanu prezentaciju u skladu s potrebama upravitelja.