U utorak, 25. veljače 2014. godine u Zagrebu je održana 83. sjednica Upravnog odbora Udruge UPRAVITELJ. Na sjednici su obrađene aktualne teme i doneseno je više zaključaka.

Pored usvajanja Zapisnika sa 82. sjednice, razmatrane su i slijedeće teme: aktualnosti iz rada upravitelja (održani radni sastanak Odbora za tehniku, suradnja s institucijama, program energetske obnove zgrada), analiza i usvajanje završnog računa za 2013. godinu i prijedloga financijskog plana za 2015. godinu, pripreme za XXV. redovitu godišnju Skupštinu Udruge UPRAVITELJ, pripreme za proljetno Savjetovanje – Crikvenica 2014.