U utorak, 16. srpnja 2013. godine u Zagrebu je održana 80. sjednica Upravnog odbora Udruge UPRAVITELJ. Na sjednici su obrađene aktualne teme i doneseno je više zaključaka.

Pored usvajanja Zapisnika sa 79. sjednice,  razmatrane su i slijedeće teme: aktualnosti iz rada upravitelja (natječaji FZOEU, suradnja sa HGK nakon izbora novog Vijeća Udruženja upravljanja zgradama, promocija Udruge na HR2, uvođenje ISO certifikata), analiza održanog Savjetovanja Biograd 2013, pripreme za jesenju radionicu Lika 2013, pripreme za proljetno Savjetovanje Crikvenica 2014.
 
U članstvo Udruge primljen je upravitelj STAMBENI ZG d.o.o. iz Zagreba, tako da Udruga na današnji dan broji 75 redovitih članova koji upravljaju s preko 520.000 prostora.