09. listopada 2008. godine u Vukovaru održana je 56. sjednica Upravnog odbora Udruge UPRAVITELJ.