U utorak, 19. veljače 2019. godine, u hotelu Panorama u Zagrebu održana je 108. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ. Članovi Upravnog odbora na sjednici su obradili najaktualnije teme prema pripremljenom i usvojenom Dnevnom redu, a prije same sjednice, u 10:00 h, održan je ujedno drugi sastanak radnog tima u svrhu pripreme monografije  kojom ćemo obilježiti 20 godina rada i postojanja UDRUGE UPRAVITELJ.
 
Pored usvajanja Zapisnika sa 107. sjednice,  razmatrane i raspravljanje su slijedeće teme prema predloženom i usvojenom dnevnom redu:
energetska obnova zgrada, izvještaj o uspješno provedenom nadzoru ISO normi, 5G mreže – informiranje,  doseg pripreme monografije, pripreme za redovni godišnju Skupštinu, pripreme Savjetovanja u Hvaru (završno definiranje tema i predavača), uvodne pripreme za Jesenski skup i svečano obilježavanja jubileja u Osijeku.
 
Više u zapisniku sa sjednice uskoro na ovim stranicama.