23.04.2018. 

U srijedu, 18. travnja 2018. godine, u Zadru u hotelu KOLOVARE, održana je 104. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ. Članovi Upravnog odbora na sjednici su obradili najaktualnije teme prema pripremljenom Dnevnom redu te izvršili posljednje pripreme pred otvorenje Savjetovanja. Doneseno je više zaključaka i planova.

Pored usvajanja Zapisnika sa 103. sjednice,  razmatrane i raspravljanje su slijedeće teme prema predloženom i usvojenom Dnevnom redu: energetska obnova zgrada, Poslovnik o izboru predsjednika UDRUGE UPRAVITELJ, Financijsko poslovanje UDRUGE UPRAVITELJ - izvještaj o provedenoj reviziji poslovanja UDRUGE, financijski plan za 2019. godinu, izvršene su pripreme za redovite godišnju Skupštinu i reizbor članova Upravnog odbora,provedene su ujedno završne pripreme Savjetovanja upravitelja nekretninama – Zadar 2018., te nastavljene pripreme jesenskog skupa upravitelja-Zagorje 2018.
Za prijem u članstvo razmatrane su Pristupnice tvrtki CORRIGO d.o.o. iz Makarske i TFK UPRAVLJANJE d.o.o. iz Zagreba. Oba kandidata zadovoljila su uvjete za prijem, te su stoga i primljeni u redovno članstvo UDRUGE UPRAVITELJ.