14.12.2017.

U utorak, 12. prosinca 2017. godine, u Zagrebu u hotelu Panorama, održana je 102. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ. Članovi Upravnog odbora na sjednici su obradili najaktualnije teme prema pripremljenom Dnevnom redu uz donošenje više zaključaka.
 
Pored usvajanja Zapisnika sa 101. sjednice,  razmatrane i raspravljanje su slijedeće teme prema predloženom i usvojenom dnevnom redu: aktualnosti iz rada upravitelja (energetska obnova zgrada, suradnja sa sličnim udruženjima u regiji, priprema za nove mandate u vodstvu UDRUGE UPRAVITELJ, ISO certifikacija, Financijska radionica za upravitelje, obilježavanje 20 godina Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, prezentacija PR ponude, te priprema Savjetovanja upravitelja nekretninama - Zadar 2018.
 
Više u zapisniku sa sjednice niže pod linkom /PUNI zapisnik dostupan samo članovima - nakon PRIJAVE na stranicu/