18.10.2017.

U petak, 13. listopada 2017. godine, u hotelu Park u Našicama, u sklopu Jesenskog skupa upravitelja održana je 101. sjednica Upravnog odbora UDRUGE UPRAVITELJ. Članovi Upravnog odbora na sjednici su obradili najaktualnije teme prema pripremljenom Dnevnom redu, kao i same pripreme za održavanje Jesenskog skupa upravitelja. Ujedno je doneseno i više zaključaka.
 
Pored usvajanja Zapisnika sa 100. sjednice, razmatrane i raspravljanje su slijedeće teme prema predloženom i usvojenom dnevnom redu: aktualnosti iz rada upravitelja (energetska obnova zgrada, priprema za nove mandate u vodstvu UDRUGE, prokomentirani su prijedlozi za nove Sponzorske pakete za proljetno Savjetovanje upravitelja nekretninama-Zadar 2018, izvršene su zadnje pripreme pred otvorenje Jesenskog skupa upravitelja u Našicama, te otvorena kratka rasprava u cilju definiranja tema za proljetno savjetovanje.

Ujedno su u redovno članstvo UDRUGE primljena i dva nova člana: Komunalac Gospić d.o.o. i Stambeni puls d.o.o.
 
Više u zapisniku sa sjednice niže pod linkom /PUNI zapisnik dostupan samo članovima - nakon PRIJAVE na stranicu/