FINANCIJSKA RADIONICA
Zakonske izmjene i novosti bitne za financijsko poslovanje upravitelja

Poštovani Upravitelji, članovi Udruge,

U cilju što bolje pripreme za poslovnu godinu 2016., za Vas smo pripremili radionicu Zakonske izmjene i novosti bitne za financijsko poslovanje upravitelja.
Radionica će se održati 28.01.2016. godine u edukacijskom centru tvrtke Libusoft Cicom d.o.o., Remetinečka cesta 7a, prizemlje, Zagreb, a radionicu će voditi koordinatorica Odbora za financije Udruge Upravitelj – mr.sc. Katica Burian iz tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o., uz potporu konzultanata tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. – Sunčana Filipović-Zuanović, Dijana Spitzer, Petra Ovčarić, Dubravko Duvnjak, Nikola Jovančević.
 
Predviđeno trajanje radionice je od 09:00 do 15:00 sati, prema sljedećem programu rada:
 
09:00 - 09:30 Registracija i podjela materijala
09:30 - 09:45
Uvodno izlaganje
09:45 - 11:45 I. dio radionice:
-  Novosti iz područja plaća (novosti u slanju putnih naloga, neoporezivih primitaka i bolovanja u JOPPD obrazac, isplatne liste, evidencija prisutnosti)
- Izvještajni sustav i ostale zanimljivosti iz problematike upravljanja zgradama, OLAP
11:45 - 12:30 Zajednički ručak
12:30 - 15:00 II. dio radionice:
- Novosti u profitnom knjigovodstvu i obračun PDV-a
- Pojašnjenje i način popunjavanja novog izvještaja o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu JLP(R)S
- Valjanost ispostavljenog računa od strane dobavljača ako za kupca (zgradu)
nije naveden OIB - RASPRAVA
- Novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

 

 

PRIJAVA:
Ispunjenu prijavnicu pošaljite na fax 01/65 99 513 ili mail info@udruga-upravitelj.hr
    

INFORMACIJE:
Cijena financijske radionice za članove UDRUGE je 200,00 kn + PDV po sudioniku/radionici. Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održane radionice.
Cijena financijske radionice za zainteresirane koji nisu članovi UDRUGE je 560,00 kn + PDV (700,00 kn s uključenim popustom od 20%) po sudioniku/radionici, te se plaća unaprijed na račun UDRUGE UPRAVITELJ kod Zagrebačke banke – HR0623600001101322063.
 
 
 
Za sva pitanja možete se obratiti Organizacijskom odboru UDRUGE UPRAVITELJ na e-mail info@udruga-upravitelj.hr